Drogi osiedlowe na kolejne 4 lata

Drogi osiedlowe na kolejne 4 lata

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk wspólnie z zastępcą Łukaszem Kurzyną zaprezentowali „Program Budowy Nawierzchni Ulic Lokalnych na lata 2020-2023”

To drugi taki dokument w historii Suwałk. Pierwszy przyjęty na lata 2014-2019 został zrealizowany niemal w 100%. Wybudowano 46 ulic o długości ponad 20 km i wartości ponad 50 mln zł.

- W Suwałkach w zakresie budowy dróg osiedlowych były zaniedbania. Kilka lat temu postanowiłem zinwentaryzować listę dróg, które trzeba wybudować. Przygotowany i przyjęty przez Radę Miejską dokument na lata 2014-2019 zakładał budowę dróg na wielu suwalskich osiedlach. Dziś mogę podkreślić, że udało nam się ten program wykonać – powiedział Czesław Renkiewicz Prezydent Suwałk.

W tym czasie powstały ulice na os. Hańcza, w tym m.in..: Szczecińska, Elbląska, Toruńska, Tarnobrzeska, Zamojska, Ełcka, Giżycka, Słupska, Gdańska, Batalionów Chłopskich, Olecka, Gołdapska. Budowano też drogi na os Piastowskie, w tym m.in.: Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka. Gruntowny lifting uliczny przeszło całe osiedle Kamena i Staszica. Powstały też takie ulice jak: Aleksandry Piłsudskiej, Północna, Kolejowa, ulica Krzywólka, Zastawie, Młynarskiego, Nowomiejska i Klonowa.

- Mamy teraz inne możliwości w zakresie budowy dróg osiedlowych. Dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych jeszcze bardziej przyspieszymy z ich budową. Plan jest duży bo szacunki wskazują, że musielibyśmy wydać ok 117 mln zł by wybudować brakujące odcinki dróg osiedlowych i zmodernizować stare zniszczone drogi – poinformował Prezydent Suwałk.

„Program Budowy Nawierzchni Ulic Lokalnych na lata 2020-2023” został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty przez Komisję Strategii i Rozwoju w dniu 11 grudnia 2019r. Dzień później Komisja Finansowo Budżetowa Rady Miejskiej również zaopiniowała ten program pozytywnie.

- Dokument został zaakceptowany przez Radnych, a my już w tym roku przystępujemy do jego realizacji – podsumował spotkanie Prezydent Suwałk.

Z tym jakie drogi będą realizowane w poszczególnych latach można zapoznać się na slajdach oraz pobierając plik z „Programem Budowy Nawierzchni Ulic Lokalnych na lata 2020-2023” z perspektywą po roku 2023.Źródło: UM Suwałki

Dodaj komentarz