Dach również należy odśnieżyć

Strażacy przypominają o obowiązku odśnieżania dachów

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach zwraca uwagę na zagrożenia jakie są związane z zalegającą na dachu mokrą, grubą pokrywą śnieżną, która może spowodować osłabienie, a nawet prowadzić do zawalenie konstrukcji budynku.

 

Mundurowi przypominają, że jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu ok. 900 kg. Należy pamiętać także, że mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na dachach może stać się przyczyną tragedii, zwłaszcza, gdy pozostaje nieusunięty z płaskich dachów i dachów w dużych centrach handlowych czy hal produkcyjno-magazynowych. Jeśli administratorzy tego nie dopilnują, mogą spodziewać się mandatu lub nawet zamknięcia obiektu.

 

Właściciele, zarządcy i administratorzy budynków są zobowiązani ustawowo przez Ustawę Prawo Budowlane do usuwania z dachów śniegu i lodu. Zgodnie ze wspomnianą ustawą, właściciel lub zarządca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie wystąpienia zdarzeń mających lub mogących mieć wpływ na uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, które może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska. W okresie odwilży, nawet kilkucentymetrowa warstwa śniegu robi się ciężka i często zamienia się w lód. Jest to bardzo niebezpieczne dla konstrukcji dachów płaskich.

 

- Za właścicieli są uważane nie tylko osoby czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale też współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. Niebezpieczne dla zdrowia i życia są także lodowe sople i nawisy śniegowe. Trzeba je bezwzględnie usuwać na bieżąco, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi. W związku z powyższym przypominamy o konieczności regularnego odśnieżania dachów budynków - informują strażacy.

Dodaj komentarz