83. rocznica sowieckiej napaści na Polskę

miejskie obchody 83. rocznicy agresji ZSRR na Polskę oraz Dnia Sybiraka

 

W sobotni (17.09) poranek przy pomniku Żołnierzy Września 1939 w Suwałkach odbyły się miejskie obchody 83. rocznicy agresji ZSRR na Polskę oraz Dnia Sybiraka.

 

17 września 1939 roku był dniem sowieckiej napaści na Polskę. Atak ten był aktem agresji i pierwszym krokiem w realizacji postanowień tajnego niemiecko - sowieckiego protokołu z 23 sierpnia 1939 r. zwanego dziś paktem Ribbentrop-Mołotow. Aresztowanych zostało ponad 200 tys. Polaków - oficerów, policjantów, ziemian, prawników. Wszystkim obywatelom II RP narzucono obywatelstwo radzieckie. Masowe wywózki na Syberię objęły blisko 1,5 mln ludzi. W 83. rocznicę tych wydarzeń w Suwałkach przy pomniku Żołnierzy Września 1939 na ulicy Wojska Polskiego odbyły się uroczystości oddające cześć wszystkim poległym oraz ofiarom agresji. Tradycyjnie rozbrzmiał dźwięk syren i odegrany został Hymn Państwowy. Była modlitwa Apel Pamięci i salwa honorowa, a na koniec zebrane delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty. Głos w trakcie uroczystości zabrali Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk oraz posłowie Jarosław Zieliński i Stefan Krajewski.

- Dzień Sybiraka to jedno z naszych najmłodszych świąt państwowych, gdyż ustanowione przez Sejm w 2013 roku. Data obchodów tego święta nie jest przypadkowa. W wyniku sowieckiej agresji na Polskę zostało wywiezionych na Syberię do obozów i łagrów ponad milion obywateli naszego kraju. Część z tych zesłańców wróciła do Polski wycieńczona, schorowana. Wracali w myśl słów hymnu Sybiraków "myśmy wciąż do Niepodległej szli". Wiemy, że wielu Sybiraków przypłaciło to życiem i zostało na tej nieludzkiej ziemi. Pragniemy dzisiaj oddać hołd wszystkim żołnierzom września 1939 roku, walczącym z sowieckim najeźdźcą, wszystkim poległym żołnierzom korpusu ochrony pogranicza, rozstrzelanym i wrzuconym do dołów śmierci, bestialsko zamordowanym przez sowietów, bądź też więzionym i mordowanym w sowieckich katowaniach. Dzisiejsze społeczeństwo musi pamiętać i przypominać o wszystkich ofiarach agresji sowietów na Polskę i w późniejszych latach okupacji oraz prześladowaniach narodu Polskiego. To my, żyjący dziś w niepodległej Polsce, mamy moralny obowiązek zachowania w pamięci tych wszystkich, którzy na ołtarzu ojczyzny oddali swoje życie lub walczyli i cierpieli za wolną, niepodległą Polskę - mówił Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Kwiaty po uroczystości złożono również pod pomnikiem Sybiraków na cmentarzu przy ulicy Bakałarzewskiej. 

 

Dodaj komentarz