Stanowisko PSL w sprawie przebiegu trasy Via Carpatia

budowa drogi łączącej trasy Via Carpatia i Via Baltica w wariancie przebiegającym po Drodze Krajowej nr 8

Poparcie dla budowy drogi łączącej trasy Via Carpatia i Via Baltica w wariancie przebiegającym po Drodze Krajowej nr 8 trasą Korycin – Suchowola – Sztabin – Augustów – Raczki wyraził Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sejmiku Województwa Podlaskiego. 

 

- Opowiadamy się za wyborem koncepcji, która zapewni kilkuset tysiącom mieszkańców regionu bezpieczny i szybki dojazd do stolicy województwa, a mieszkańcom Białegostoku i okolic na bezpieczne dotarcie do terenów atrakcyjnego wypoczynku i rekreacji. Popieramy wariant dający dobrą komunikację dynamicznie rozwijającemu się regionowi. Przemawia za tym wiele argumentów natury technicznej, środowiskowej, społecznej i gospodarczej - przekazali radni PSL w świadczeniu. 

 

Najważniejsze z nich to: 

  1. Kluczowym argumentem jest natężenie ruchu pojazdów na Drodze Krajowej nr 8 w porównaniu do Drogi Krajowej nr 65. Po DK nr 8 porusza się blisko cztery razy więcej pojazdów ciężarowych i ponad 50% więcej pojazdów ogółem niż po DK 65. Tiry stały się prawdziwą zmorą mieszkańców naszych terenów. To właśnie za sprawą ruchu ciężkich maszyn mieszkańcy północnej części województwa podlaskiego nie mogą w pełni bezpiecznie podróżować Drogą Krajową nr 8. 
  2. Droga w popieranym przez nas wariancie będzie przecinała Dolinę Biebrzy w najwęższym miejscu - w okolicach Sztabina przeprawa drogowa najmniej ingeruje w koryto rzeki. Z kolei budowa alternatywnej wersji drogi oznaczałaby kilku lub nawet kilkunastokrotnie szersze przecięcie doliny Biebrzy w okolicy Osowca. Biebrzański Park Narodowy i jego przyroda, to nasze potężne dziedzictwo, które zobowiązani jesteśmy chronić, między innymi poprzez wybór najmniej ingerujących w przyrodę wariantów rozwoju sieci drogowej.
  3. Dla obwodnic Suchowoli i Sztabina, a także dla przebiegu Drogi Krajowej nr 8 pomiędzy Dobrzyniewem a Knyszynem oraz Knyszynem a Korycinem są już wydane odpowiednie decyzje środowiskowe. To znacznie skraca czas realizacji.
  4. W grudniu 2020 roku Podlaski Oddział GDDKiA ogłosił przetargi na budowę obwodnic Sztabina i Suchowoli. Przeprojektowanie i finalna realizacja budowy całego łącznika w popieranym przez nas wariancie, mogłaby odbyć się więc stosunkowo szybko.
  5. Budowa łącznika przebiegającego po trasie Knyszyn-Korycin-Suchowola-Sztabin-Augustów-Raczki Drogi Krajowej nr 8 oznacza dla mieszkańców Augustowa, Suwałk, Sejn, Suchowoli i Sztabina całkowicie nowe warunki do rozwoju i uwolnienia potencjału gospodarczego północnej części Województwa Podlaskiego.
  6. Połączenie tras Via Carpatia i Via Baltica Drogą Krajową nr 8 to istotne zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów ze względu na znacznie mniejszą liczbę kilometrów pokonywanych przez tysiące tirów, które zawsze wybiorą najbardziej ekonomiczną, czyli zwykle najkrótszą, trasę.
  7. Ważnym argumentem dla spójności województwa podlaskiego jest również ten, żeby droga krajowa o standardzie drogi ekspresowej łącząca dwa największe ośrodki w regionie przebiegała w całości przez teren województwa, a nie w części przez sąsiednie województwo warmińsko – mazurskie. To kryterium spełnia jedynie DK nr 8.

 

- Jednocześnie po raz kolejny podkreślamy i deklarujemy poparcie dla zdecydowanej poprawy warunków skomunikowania Białegostoku, Moniek i Grajewa poprzez modernizację DK nr 65, które ma istotne znaczenie gospodarcze min. w skomunikowaniu firm z Białegostoku i południa województwa np. z polskimi portami i sąsiednimi krajami. Zwracamy się do Ministra Infrastruktury, Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz wszystkich instytucji i osób, które są zaangażowane w przygotowanie procesu inwestycyjnego budowy dróg krajowych o przyjęcie przytoczonych powyżej argumentów i podjęcie stanowczych działań  kierunku realizacji przedstawionej koncepcji połączenia tras Via Carpatia i Via Baltica drogą krajową nr 8 - czytamy w piśmie.
 

2 Komentarzy

Suwałek

02/02/2021

Ble,ble,ble.Gdzie się było wtedy jak rządziliście? 

Dodaj komentarz