Oświadczenie o tanim prądzie do 30 listopada

oświadczenie o tanim prądzie dla małych i średnich przedsiębiorstw

 

Tylko do 30 listopada 2022 roku mali i średni przedsiębiorcy, szkoły, szpitale, spółki komunalne i gminy mogą składać oświadczenie o tanim prądzie.

 

W październiku bieżącego roku Rząd przyjął projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Wszystko po to, aby zminimalizować dotykający nas coraz bardziej kryzys energetyczny. Rządowo pomoc obejmuje m.in samorządy, podmioty użyteczności publicznej oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Przyjęte rozwiązanie ustanawia taryfę na prąd w cenie 785 zł za MWh (79 groszy za kilowatogodzinę). 

 

Cena będzie obowiązywać od początku grudnia, jednak przedsiębiorcy muszą pamiętać, że aby skorzystać z rządowej pomocy należy złożyć wniosek w terminie do 30 listopada. Nie jest to obowiązkowe, więc każdy musi pamiętać o tym samodzielnie. Natomiast oświadczenia złożone po tym terminie sprawią, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po tym miesiącu, w którym złożono oświadczenie. Oświadczenie można złożyć w sposób tradycyjny lub przez Internet, jednak w tym drugim przypadku należy dysponować podpisem elektronicznym. Podajemy w nim nasze dane identyfikacyjne i wskazujemy przypisane nam w umowie z dostawcą punkty poboru energii elektrycznej. Wzór wniosku dostępny jest w dzienniku ustaw

 

Dodajmy, że z niższych cen za prąd nie będą mogły skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wykonujące pracę w mieszkaniu, które umowę z dostawcą energii mają podpisaną jako umowa fizyczna.

 

Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r., przy czym zastosowanie ceny maksymalnej będzie odnosiło się do poboru nie większego niż 90% zużycie energii odbiorcy w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Dodaj komentarz