1 mld 250 mln euro - Kontrakt Programowy dla Województwa Podlaskiego

Kontrakt Programowy dla Województwa Podlaskiego podpisany

1 mld 250 mln euro - tyle warty jest Kontrakt Programowy dla Województwa Podlaskiego, podpisany w poniedziałek (16.05) przez ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudę oraz marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego.

 

Kontrakt Programowy dla Województwa Podlaskiego to rodzaj umowy pomiędzy rządem i zarządem województwa, w której – poza wielkością środków unijnych na program regionalny – uzgodnione zostały przedsięwzięcia priorytetowe, szczególnie ważne dla rozwoju regionu. Umowa została podpisana podczas spotkania z cyklu "Akademia Funduszy" na którą przyjechali przedstawiciele rządu, aby przekazać, co czeka makroregion Polski Wschodniej w nowej perspektywie finansowej. Podpisanie kontraktu jest niezwykle istotne, ponieważ umożliwia rozpoczęcie formalnych negocjacji z Komisją Europejską na temat programu regionalnego na lata 2021-2027.

– Województwo Podlaskie jest siódmym województwem, które zakończyło negocjacje Kontraktu Programowego z nami. Sukcesywnie, w miarę postępów w negocjacjach, podpisywane będą dokumenty z pozostałymi regionami. Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności na lata 2021-2027 zostaną przeznaczone na realizację ważnych inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne. Kiedyś było takie słowo „wydatkujemy” środki europejskie, teraz chcielibyśmy je zmienić na „inwestujemy”. Ten region jest doskonałym dowodem na to, w jaki sposób można dobrze wykorzystywać i inwestować środki europejskie – powiedział. – Jest to jedno z tych województw, w których fundusze unijne wykorzystywane są najlepiej. Wystarczy porównać stan województwa do tego sprzed kilkunastu czy nawet kilku lat – mówił po podpisaniu kontraktu minister Grzegorz Puda.

W ramach Kontraktu Programowego uzgodniony został pakiet przedsięwzięć priorytetowych, istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu: począwszy od inwestycji wspierających przedsiębiorców, poprzez inwestycje ukierunkowane na przeciwdziałanie zmianom klimatycznych, aż po inwestycje wychodzące naprzeciw istotnym potrzebom społecznym, w tym inicjatywom społeczności lokalnych. Oto niektóre z nich:

  • przedsięwzięcia, których celem jest budowa nowych przewag konkurencyjnych, ja np.w ukierunkowany na sektor IT „Technoplex w ramach koncepcji Dolina Krzemowa 4.0 (Puszcza Krzemowa)”,
  • rozwijanie aktywności w oparciu o atuty, z którymi kojarzy się Podlaskie jako region zrównoważonego rolnictwa oraz doskonałych warunków przyrodniczych („Ekosystem Innowacji Dolina Rolnicza 4.0”, „XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie” czy inwestycje prośrodowiskowe w gminach o znaczeniu turystycznym jak Tykocin, Augustów i Supraśl),
  • wsparcie na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy i kompetencji w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim”,
  • pomoc na rzecz grup o specjalnych potrzebach (między innymi w projektach dotyczących rozwoju teleopieki dla seniorów i rozwoju usług opiekuńczych w ramach deinstytucjonalizacji).

 

Foto: Wrota Podlasia

Dodaj komentarz