Bezpieczny Kredyt 2%: Dofinansowanie dla marzeń o własnym mieszkaniu

Bezpieczny Kredyt 2%: Dofinansowanie dla marzeń o własnym mieszkaniu

 

Jest to dofinansowanie kredytu hipotecznego, które można przeznaczyć na zakup pierwszego mieszkania, budowę domu lub dokończenie budowy. Program "Bezpieczny Kredyt 2%" wchodzi w życie od 3 lipca 2023 roku, i jest głównym elementem programu "Pierwsze Mieszkanie". W ramach tego rozwiązania można uzyskać kredyt hipoteczny na preferencyjnych warunkach na zakup pierwszego mieszkania lub domu, co stanowi ogromną szansę dla wielu Polaków na spełnienie marzeń o własnym lokum.

 

Czym dokładnie jest Bezpieczny Kredyt 2%?

Bezpieczny Kredyt 2% to program, który ma na celu ułatwienie Polakom dostępu do kredytów hipotecznych i zakupu pierwszego mieszkania lub domu. W ramach programu, przez pierwsze 10 lat oprocentowanie kredytu wynosi jedynie 2%, plus marża banku. Resztę kwoty dopłaca państwo. Kwota dopłaty to różnica między stałą stopą procentową a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Stała stopa będzie ustalana na podstawie średniego oprocentowania kredytów o stałej stopie w bankach udzielających kredytów. Dzięki temu, raty kredytu są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych kredytów hipotecznych.

 

Jakie są zasady programu Bezpieczny Kredyt 2%?

Program "Pierwsze Mieszkanie" został zaplanowany do 2027 roku, z możliwością przedłużenia przez rząd. W pierwszym roku działania programu, czyli w 2023 roku, nie będzie limitów dopłat, co oznacza, że każdy wniosek o dofinansowanie kredytu hipotecznego, który zostanie pozytywnie rozpatrzony, otrzyma rządową dopłatę. Z limitami trzeba będzie się liczyć dopiero od przyszłego roku, choć na dzień dzisiejszy te informacje nie są jeszcze potwierdzone.

 

Program będzie działać we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ale nie wszystkie banki komercyjne będą miały w swojej ofercie kredyty hipoteczne z dopłatą rządową. Dla banków, aby taki produkt znalazł się w ich ofercie, konieczne będzie podpisanie odpowiedniej umowy z BGK.

 

Na co można przeznaczyć dopłatę do kredytu hipotecznego?

Dopłatę do kredytu hipotecznego można uzyskać na różne cele, w tym:

  1. Zakup mieszkania z rynku pierwotnego.
  2. Zakup mieszkania z rynku wtórnego.
  3. Zakup domu z rynku wtórnego.
  4. Zakup działki budowlanej i budowę domu jednorodzinnego.

Nie ma ograniczeń co do powierzchni lokalu lub ceny za metr kwadratowy mieszkania, co daje przyszłym nabywcom duże pole do wyboru.

 

Kto może skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2%?

Aby móc ubiegać się o Bezpieczny Kredyt 2%, należy spełnić kilka kluczowych warunków:

  1. Odpowiedni wiek: Kredytobiorca nie może mieć więcej niż 45 lat. W przypadku małżeństw lub par wystarczy, że kryterium wieku zostanie spełnione przez przynajmniej jedną osobę.
  2. Zdolność kredytowa: Kredytobiorca musi posiadać zdolność kredytową, adekwatną do kwoty kredytu. Szczegóły dotyczące liczenia zdolności kredytowej będą określone w przepisach programu.
  3. Brak prawa własności do nieruchomości: Zarówno kredytobiorca, jak i osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego, nie mogą posiadać prawa własności do lokalu mieszkalnego lub domu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której prawo dotyczy nie więcej niż 50% udziału w nieruchomości.
  4. Brak spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego: Podobnie jak w przypadku prawa własności, zarówno kredytobiorca, jak i osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego, nie mogą posiadać spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której prawo dotyczy nie więcej niż 50% udziału w nieruchomości.
  5. Brak kredytu hipotecznego: W dniu składania wniosku, kredytobiorca nie może być stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Wyjątek stanowi sytuacja, w której umowa o kredyt została rozwiązana w wyniku odstąpienia od umowy deweloperskiej.

 

Co się stanie po 10 latach?

Po 10 latach od podpisania umowy kredytowej na Bezpieczny Kredyt 2% dopłaty rządowe wygasną, a forma spłaty kredytu zmieni się z rat malejących na raty równe. Mimo to eksperci szacują, że miesięczne zobowiązania nie powinny znacząco wzrosnąć. Malejąca przez 10 lat rata sprawi, że kwota kapitału do spłaty znacznie się zmniejszy, co zrekompensuje wzrost kosztów oprocentowania. Warto zaznaczyć, że mimo zaplanowanego wygaśnięcia dopłat po 10 latach, program "Pierwsze Mieszkanie" będzie nadal działał i udzielał kredytów na preferencyjnych warunkach.

 

Jakie dokumenty będą potrzebne do wniosku o Bezpieczny Kredyt 2%?

Dokładna lista wymaganych dokumentów może się różnić w zależności od banku, ale ogólnie będą to dokumenty potwierdzające zdolność kredytową, tożsamość, a także dokumenty związane z nieruchomością, takie jak umowa przedwstępna, ostateczna umowa kupna-sprzedaży, a także informacje na temat kosztów zakupu nieruchomości. Bank udzielający kredytu wskaże konkretne dokumenty potrzebne do weryfikacji wniosku.

 

Bezpieczny Kredyt 2%, który oferuje Expander to program rządowy, który ma na celu ułatwienie dostępu do kredytów hipotecznych i zakupu pierwszego mieszkania lub domu. Główną zaletą programu jest niska stopa procentowa na pierwsze 10 lat kredytu, co znacznie obniża miesięczne zobowiązania kredytobiorców. Program jest dostępny dla osób w wieku do 45 lat, które spełniają określone warunki. Dzięki temu wiele osób będzie miało możliwość spełnienia marzeń o własnym lokum. Warto śledzić oferty banków i aktualności związane z programem, aby skorzystać z tej okazji. 

 

Materiał zewnętrzny

Dodaj komentarz