Łukasz Kurzyna odwołany ze stanowiska zastępcy prezydenta Suwałk

Odwołanie Łukasza Kurzyny ze stanowiska Pierwszego Zastępcy Prezydenta

 

- Odwołuję z dniem 30 listopada 2022 r. Pana Łukasza Kurzynę ze stanowiska Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Suwałk - poinformował w poniedziałek (28.11) Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

 

Dziś w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło się rozporządzenie prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza, w którym przekazał, że odwołuje z pełnionej funkcji swego zastępcę Łukasza Kurzyna.

- Odwołuję z dniem 30 listopada 2022 r. Pana Łukasza Kurzynę ze stanowiska Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Suwałk. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy za porozumieniem stron. Z dniem 30 listopada 2022 r. tracą moc wszystkie upoważnienia i pełnomocnictwa udzielone Panu Łukaszowi Kurzynie - czytamy w prezydenckim zarządzeniu.

Do głównych zadań zastępcy należało prawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem wydziałów Urzędu Miejskiego: Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Architektury i Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Informatyki.

 

Przypuszczalnie Łukasz Kurzyna może być rozpatrywany jako Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach. Funkcja ta pozostaje nieobsadzona od złożenia rezygnacji przez Leszka Andrulewicza z września bieżącego roku.  

3 Komentarzy

Dodaj komentarz