Więcej pieniędzy na edukację prozdrowotną  

640 tys. zł dla 22 organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego

 

Fundacja Ego i Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka znalazły się w gronie organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje z samorządu województwa podlaskiego na działania prozdrowotne.

 

640 tysięcy złotych dla 22 organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego. To dotacje jaką samorząd województwa przeznaczył na działania prozdrowotne. Pieniądze posłużą realizacji przedsięwzięć upowszechniających wiedzę na temat m.in. zdrowego stylu życia i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. W czwartek (25.05) marszałek Artur Kosicki i członek zarządu Marek Malinowski podpisali umowy w tej sprawie z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

– Zdajemy sobie sprawę, że przedsięwzięcia, które państwo organizujecie są bardzo potrzebne i wiemy, że będą potrzebne coraz bardziej. Wychodzimy z pandemii, podczas której nasze zdrowie nie tylko fizyczne, ale też psychiczne ucierpiało. Dlatego potrzebujemy szerokiego zakresu działań prozdrowotnych. Cieszy nas różnorodność złożonych przez państwa projektów, bo są tam i warsztaty, i prelekcje, i spotkania ze specjalistami, zajęcia sportowe, ale też badania profilaktyczne, praktyczne porady dotyczące leczenia. To wszystko jest bardzo ważne – mówił marszałek Artur Kosicki.

Dofinansowanie trafiło m.in. do Fundacji Ego, która otrzymała 25 tysięcy złotych na projekt "Zdrowa młodzież = zdrowe społeczeństwo". Celem głównym zadania jest zwiększenie dostępności poradnictwa w zakresie zaburzeń zachowania dzieci województwa podlaskiego. Cel zrealizowany zostanie poprzez organizację psychoterapii dzieci i młodzieży oraz psychoedukację i pomoc psychiatryczną. Zakłada się, iż z pomocy skorzysta 100 osób. Będą to dzieci i młodzież przejawiające zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym, przeżywające kryzysy emocjonalne, w tym suicydalne.

 

Z kolei Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka otrzymało 30 tysięcy złotych na projekt "Weź zdrowie w swoje ręce!". W ramach realizacji zadania przewidziane są: 

  1. Wykład fizjoterapeuty na temat rehabilitacji po leczeniu choroby nowotworowej. 
  2. Wykład lekarza onkologa na temat najnowszych standardów leczenia w zaawansowanej chorobie nowotworowej oraz celowości wykonywania badań profilaktycznych. 
  3. Wykład dietetyka dotyczący odżywiania w chorobie nowotworowej. 
  4. Warsztaty żywieniowe, które będą składały się z wykładu technologa żywności oraz kulinarnych zajęć praktycznych nawiązujących do treści wykładu. 
  5. Organizacja spotkań edukacyjnych w suwalskich szkołach średnich na temat profilaktyki zachorowania na raka piersi. oraz zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Wykłady przeprowadzi pielęgniarka lub specjalista nauk o zdrowiu, 
  6. Indywidualna edukacja i rehabilitacja dla adresatek zadania publicznego ze szczególnym uwzględnieniem osób po 65 roku życia, która będzie polegała na zajęciach z fizjoterapeutką. Będzie to 5 indywidualnych zajęć adresatek zadania publicznego 1 raz w tygodniu przez pięć tygodni.
1 Komentarzy

Dodaj komentarz