Poprawa standardów opieki nad pacjentami w ramach polsko-litewskiej współpracy

projekt szpitali w Suwałkach oraz Olicie i Oranach na Litwie

Doposażenie partnerskich szpitali w nowoczesne łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe i materace oraz sprzęt do dezynfekcji to korzyści płynące ze wspólnego projektu szpitali w Suwałkach oraz Olicie i Oranach na Litwie. 

 

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach i jego partnerzy - Szpital Okręgowy w Olicie oraz Szpital w Oranach (Litwa) podsumowali realizację projektu pn. „Przede wszystkim pacjent – poprawa standardów opieki nad pacjentem na pograniczu polsko-litewskim”. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. Całkowity budżet projektu to ponad 500 tys. euro, z czego 85% to wsparcie UE. 

 

Założenia i osiągnięte efekty projektu Szpitale zaprezentowały w trakcie zorganizowanej w dniu 18 lutego 2021 r. konferencji zamykającej projekt, która z racji przedłużającej się sytuacji pandemii SARS-CoV-2 zorganizowana została w formie spotkania on-line. Celem projektu było doskonalenie usług na rzecz pacjentów, a został on osiągnięty poprzez doposażenie partnerskich szpitali w nowoczesne łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe i materace oraz sprzęt do dezynfekcji. Personel partnerskich szpitali miał możliwość uczestnictwa w wielu szkoleniach m.in. w dziedzinie sprawnej i bezpiecznej obsługi i opieki nad pacjentem i udzielania pierwszej pomocy medycznej. 

Dodaj komentarz