Szansa na dodatkowe miejsca w przedszkolach

Otwarty konkurs na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Prezydent Miasta Suwałk w lipcu 2021 roku ogłosi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla przedszkoli niepublicznych.

 

W wyniku konkursu władze miasta przewidują, że pozyskają dodatkowe miejsca w przedszkolach niepublicznych, które będą funkcjonowały na zasadach takich samych jak przedszkola publiczne, tj. rodzice dzieci będą ponosili odpłatność tylko za wyżywienie, natomiast w przypadku posiadania przez oboje rodziców Suwalskiej Karty Mieszkańca będą zwolnieni z opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolach ponad bezpłatną pięciogodzinna podstawę programową.

 

Dzieci, które brały udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 i nie zostały przyjęte do oddziałów przedszkolnych w przedszkolach lub szkołach podstawowych otrzymają wskazanie (w formie pisemnej na adres podany w postępowaniu rekrutacyjnym) miejsca w przedszkolach niepublicznych wyłonionych w drodze konkursu.

Dodaj komentarz