Młodzież uczy się pływać

Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”

 

Przez najbliższe 10 tygodni blisko 400 uczniów klas trzecich szkół podstawowych będzie korzystać z zajęć bezpłatnej nauki pływania w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.

 

Od poniedziałku 18 września przez najbliższe 10 tygodni blisko 400 uczniów klas III ze Szkoły Podstawowa nr 4 im. ks. K.A. Hamerszmita w Suwałkach, Szkoły Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, Szkoły Podstawowa nr 10  z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach, a także Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach Szkoły Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach rozpoczęło bezpłatną naukę pływania w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.

 

Program powszechnej nauki pływania jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, a Operatorem Wojewódzkim jest Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. Uczniowie klas III pozostałych szkół podstawowych wezmą udział w nauce pływania w II semestrze roku szkolnego 2023/2024.

 

Główne cele programu to upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych, stworzenie warunków do efektywnego wykorzystania infrastruktury sportowej (pływalnie), wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Dodaj komentarz