Bezpieczne ferie 2022

Konferencja na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych

- Chcemy zaapelować do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów, aby spędzili czas zimowych ferii bezpiecznie - mówił na konferencji prasowej wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

 

W najbliższą sobotę (22.01) ponad 130 tysięcy uczniów szkół podstawowych i średnich w województwie podlaskim rozpocznie ferie zimowe. W związku z tym w czwartek (20.01) w Białymstoku odbyła się konferencja prasowa wojewody podlaskiego z kuratorem oświaty, inspekcją sanitarną i służbami mundurowymi, podczas której omawiano zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas przerwy od nauki. W ubiegłym roku możliwości organizacji wypoczynku w trakcie ferii zimowych były z powodu pandemii mocno ograniczone. Odbywały się bowiem jedynie półkolonie i obozy szkoleniowe. Zamknięte były hotele i stoki narciarskie, obowiązywał również częściowy zakaz przemieszczania się. Tegoroczna przerwa zimowa będzie wyglądała już nieco inaczej.

- W tym roku liczba zorganizowanych form wypoczynku jest zbliżona do tej sprzed dwóch lat. To nas cieszy, ale troskę napawa nas również pogarszająca się sytuacja epidemiczna, która mogłaby ferie zakłócić. Służby podejmą wiele działań, by najbliższe dwa tygodnie w regionie były bezpieczne dla uczniów i opiekunów - mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Do Kuratorium Oświaty w Białymstoku wpłynęło 196 zgłoszeń wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży prowadzonego przez organizatorów z województwa podlaskiego. Do 20 stycznia pracownicy Kuratorium zatwierdzili 180 z nich.

- Połowa z nich to półkolonie lub zimowiska. Do tej pory nie zgłoszono żadnego wyjazdu zagranicznego. Na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki można znaleźć bardzo ważne informacje. Apeluję do rodziców, żeby sprawdzali, czy dana forma wypoczynku, znajduje się w bazie - podkreślała Beata Pietruszka, podlaski kurator oświaty.

Jeśli wypoczynek nie widnieje w bazie MEiN, jest nielegalny, a jego organizator podlega karze grzywny. Każdy organizator wypoczynku musi dostosować się również do wytycznych przygotowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, MEiN oraz Ministerstwo Zdrowia. W trakcie ferii zimowych odbędą się kontrole sprawdzające zastosowanie się do zasad.

- Będziemy sprawdzać np. warunki zakwaterowania - według wytycznych na jedną osobę powinno przypadać 3,5 m2 powierzchni. Ważne jest również zachowanie zasad DDM i zaopatrzenie w środki ochrony osobistej. Są też zasady serwowania posiłków - wyliczała Ewa Jakubowicz, podlaski wojewódzki inspektor sanitarny.

Jak co roku Państwowa Inspekcja Sanitarna włącza się w działania mające poprawić zdrowie, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wypoczynku zimowego. Interwencja nieprogramowa pt. „Zimowa Szkoła Bezpieczeństwa” cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na ciekawe formy realizacji: pogadanki, pokazy filmów profilaktycznych, gry, zabawy i konkursy. W taki przyjazny dla uczniów sposób o bezpieczeństwie mówili też podlascy policjanci, którzy przeprowadzili szereg pogadanek przed feriami, rozpoznali miejsca organizacji wypoczynku.

- Niestety spotykamy się też ze sporą nieodpowiedzialnością osób dorosłych, które mają pod swoją opieką dzieci. W jednym z północnych powiatów na terenie naszego województwa dziecko, które wraz z dorosłymi osobami było ciągnięte na worku za samochodem, uległo wypadkowi. Bezpieczeństwo dzieci zależy nie tylko od nich samych - mówił rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku podinsp. Tomasz Krupa.

Wychodząc z tego założenia, kontrole będzie przeprowadzała Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego, która pod lupę weźmie autobusy i autokary przewożące dzieci i młodzież na wypoczynek.

- Podczas każdej takiej kontroli inspektorzy szczegółowo sprawdzają stan techniczny autobusów, trzeźwość kierowcy oraz jego czas pracy. W tym temacie nie ma żadnej taryfy ulgowej. Kontrole przeprowadzane są przy głównych szlakach komunikacyjnych naszego województwa - poinformował podlaski wojewódzki inspektor transportu drogowego Tomasz Wyszkowski.

WITD zachęca rodziców i organizatorów wypoczynków, aby zgłaszali fakt wyjazdu autobusu do inspekcji. Z pomocą w trakcie ferii przychodzą również strażacy, którzy przygotowują ślizgawki na terenie boisk szkolnych, parków, ogródków jordanowskich lub osiedli mieszkaniowych. Strażacy udzielają wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu. Strażacy kontrolują również miejsca wypoczynku pod kątem ochrony przeciwpożarowej.

- Prowadzimy również kampanię "Bezpieczne ferie" skierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej. Informujemy o niebezpieczeństwach związanych z m.in. wchodzeniem na zamarznięte akweny wodne, zjeżdżaniem na sankach w pobliżu dróg czy narażeniem na niskie temperatury - mówił rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku mł. bryg. Piotr Chojnowski.

 

Źródło: PUW

Dodaj komentarz