II edycja ogólnopolskich konkursów na wolontariusza i koordynatora roku

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza do udziału w konkursach

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, partner regionalny Programu Korpus Solidarności w woj. podlaskim, zaprasza do udziału w konkursach „Wolontariusz Roku” i „Koordynator Roku”, organizowanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Celem konkursów jest docenienie wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu,szerzenie idei wolontariatu,wartościowych postaw społecznych oraz ukazanie różnorodności wolontariatu i odpowiedzialności, jaka się wiąże w związku z podejmowaniem pracy wolontarystycznej. W konkursach mogą wziąć udział wolontariusze i koordynatorzy, działający indywidualnie lub grupowo na rzecz organizacji i instytucji z trenu woj. podlaskiego, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warunkiem udziału jest wypełnienie odpowiednich formularzy zgłoszeniowych do dnia  30.09.2021r.

 

 

W konkursach mogą wziąć udział wyłącznie osoby zarejestrowane na www.korpussolidarnosci.gov.pl - członkowie Korpusu Solidarności. Więcej informacji i Regulaminy konkursów dostępne są tutaj: http://bityl.pl/k4G96 Szczegóły: anna.ruszewska@pryzmat.org.pl.

 

Konkursy dają możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek Wolontariuszy i Koordynatorów, wyjątkowych aktywności, jakie są podejmowane na rzecz rozwoju działań ochotniczych, a także do podzielenia się refleksjami na temat tej formy działalności. Sylwetki laureatów będą zaprezentowane podczas uroczystości poświęconej Konkursowi oraz przedstawione w serwisach internetowych i mediach społecznościowych, Korpusu Solidarności i NIW-CRSO oraz Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT (laureaci z woj. podlaskiego). Konkurs Wolontariusz Roku i Koordynator Roku Korpusu Solidarności sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.

Dodaj komentarz