99 % spraw przekazanych do Sądu zakończyło się skazaniem

Podsumowanie wyników za 2020 rok w Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach

Narada poświęcona omówieniu wyników pracy za 2020 rok odbyła się w Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach.

 

W 2020 roku Prokuratury okręgu suwalskiego, czyli Prokuratura Okręgowa w Suwałkach oraz Prokuratury Rejonowe w Augustowie, Ełku, Olecku, Sejnach i Suwałkach skierowały do Sądu 3229 sprawy. Były to w większości akty oskarżenia i wnioski o skazanie na uzgodnioną z podejrzanym karę bez przeprowadzenia rozprawy. Jest to zbliżona liczba do tej z 2019 roku (3227).

 

W 2020 roku 99 % spraw przekazanych do Sądu zakończyło się skazaniem. Osądzono bowiem 3638 osób, a uniewinniono 32. Taka sama skuteczność była utrzymywana w 2019 roku. Od wyroków sądowych prokuratorzy wywiedli łącznie 137 apelacji, a skuteczność apelacji wynosiła 61%. W toku śledztw i dochodzeń prokuratorzy okręgu suwalskiego w 2020 r. zabezpieczyli majątek podejrzanych na poczet kar i naprawienia szkody w łącznej kwocie 16 mln zł, co jest niebagatelnym wzrostem w porównaniu do 3,4 mln zł w 2019 r. W postępowaniach przygotowawczych wobec 283 osób zastosowano tymczasowe aresztowanie, w porównaniu do 280 osób w roku poprzednim.

 

W sprawach, które nie zostały skierowane do Sądu, a więc zasadniczo tam, gdzie wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub o jego umorzeniu pokrzywdzeni mają prawo złożyć zażalenie do Sądu na taką decyzję. Sąd wówczas kontroluje decyzję prokuratora. Podkreślenia wymaga, że w 2020 roku Sądy utrzymały w mocy 79 % zaskarżonych decyzji prokuratora. Taki też poziom był prezentowany w 2019 roku.

3 Komentarzy

Adrian

02/03/2021

Jeżeli odsetek uniewinnień jest znikomy, a  statystycznie rzecz ujmując, niemal każdy oskarżony jest skazywany, to odczuwa się, że dobrodziejstw o posiadania niezawisłych sądów, które nie tylko skazują, ale i krytycznie odnoszą się do oskarżeń, staje się wartością odległą.

Sądy? Trzecia władza? Nigdy w życiu! Władzę się wybiera w demokratycznych wyborach a potem bezpośrednio lub pośrednio mając na nią wpływ. Ja tam władzy sądowniczej nie wybierałem bo nie mam takiej możliwości. A oni jednak sprawują nade mną władze... To jest władza jak już coś samozwańcza! Czyli bezprawna! A to co z policja i prokuraturą robią to rączka rączkę myje i tyle w temacie.

tak naprawdę to trzeba zacząć liczyć od złożonych zawiadomień przez obywateli i instytucji(ile ich było?) ale na 5 prokuratur Suwałki, Ełk, Augustów, Sejny, olecko gdzie w każdej prokuraturze jest ok. 20 prokuratorów jak nie więcej to ten wynik jest marny a w stosunku do zawiadomień to może okazać się , że to jest 1% a nie 99 zależy co do czego porównamy

Dodaj komentarz