Wójt gminy Suwałki z wotum zaufania i absolutorium

Absolutorium i wotum zaufania otrzymał Zbigniew Mackiewicz

Absolutorium i wotum zaufania otrzymał we wtorek (25.05) Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki. Radni byli w tej kwestii jednomyślni.

 

Jednogłośnie przyjęto też sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu i Raport o stanie gminy. To oznacza pozytywną ocenę w zakresie wykonania zeszłorocznego budżetu gminy i akceptację dla działań wójta.

 

- Udzielenie absolutorium odbieram jako zwieńczenie całorocznej pracy swojej ale także Rady - przy podejmowaniu ważnych decyzji, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, szkół, biura obsługi szkół, połączonego Ośrodka Kultury i Biblioteki. Sprawozdanie i raport o stanie gminy pokazuje, że rok 2020 został wykorzystany w sposób bardzo dobry, szczególnie pod kątem inwestycji, których było wiele. Pozyskane środki przekroczyły 113 procent planowanych dochodów. Wykonaliśmy wiele inwestycji drogowych. Na budowę i przebudowę dróg wydaliśmy ponad 7 milionów złotych, co widać gołym okiem. Kluczową inwestycją, w zasadzie ukończoną, tylko jeszcze nieodebraną, była budowa hali sportowej w Nowej Wsi, na co pozyskaliśmy niemalże 85-procentowe dofinansowanie. Kolejną inwestycją z dużym dofinansowaniem jest przebudowa drogi Wasilczyki - Przebród, czy dróg w Okuniowcu i Białej Wodzie, przy których już teraz koncentruje się budownictwo mieszkaniowe - mówił tuż po głosowaniu Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki.

Dodaj komentarz