Chcą ocalić od zapomnienia podlaskie kapliczki

Konkurs Kapliczki Podlaskie 2023 – ocalić od zapomnienia

 

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił drugą edycję konkursu „Kapliczki Podlaskie 2023 – ocalić od zapomnienia” w ramach którego można otrzymać finansowe wsparcie na konserwację lub restaurację kapliczki, krzyża, czy figury przydrożnej.

 

Od 20 marca do 13 kwietnia 2023 można składać wnioski w konkursie „Kapliczki Podlaskie 2023 – ocalić od zapomnienia”. Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył na ten cel z budżetu 100 tysięcy złotych. Wsparcie można otrzymać między innymi na konserwację lub restaurację kapliczki, krzyża lub figury przydrożnej oraz zagospodarowanie jej najbliższego otoczenia. 

- Kapliczki to ważny element naszego dziedzictwa kulturowego. Są wizytówką województwa, wpisują się w krajobraz regionu, jego otoczenie, architekturę. Często są też symbolem wydarzeń historycznych, istotnych z punktu widzenia całego kraju. Pilotażowa edycja konkursu w zeszłym roku pokazała, że mieszkańcy są zainteresowani tego typu działaniami, dlatego kontynuujemy nabór w tym roku – powiedział marszałek Artur Kosicki. 

Dotacja może być przyznana na pokrycie kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy kapliczkach, krzyżach i figurach przydrożnych, które położone są na terenie województwa podlaskiego. Prace mogą obejmować m.in. stabilizację konstrukcyjną kapliczki, zabezpieczenie i utrwalenie artystycznej czy historycznej substancji kapliczki, uporządkowanie i zagospodarowanie jej bezpośredniego otoczenia czy zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych. Dotacja może pokryć nawet 100 proc. kosztów inwestycji, która może się rozpocząć najwcześniej 1 czerwca, a zakończyć się 31 grudnia 2023 r.

 

Obiekty, na których konserwację można uzyskać pomoc, nie mogą być wpisane do rejestru zabytków województwa podlaskiego lub gminnych ewidencji zabytków, ale powinny posiadać wartość artystyczną lub historyczną. Wsparcie może być udzielone jedynie na realizację prac przy obiektach, które są ogólnodostępne dla mieszkańców Podlaskiego. Nie jest przewidziane na budowę nowych obiektów oraz dobudowę nieistniejących wcześniej części kapliczek.

 

Dofinansowanie mogą uzyskać m.in. organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne czy spółki akcyjne. Oferty elektronicznie można składać (za pośrednictwem systemu witkac.pl) od 20 marca do 13 kwietnia 2023 r., a potwierdzenia w wersji papierowej wraz z obowiązującymi załącznikami – od 20 marca do 14 kwietnia 2023 r. Dokumenty i regulamin konkursu dostępne są na stronie Podlaskie.eu. 

 

Źródło: Podlaskie.eu

3 Komentarzy

SuwalakPatriota

18/03/2023

Dlaczego włodaże województwa podlaskiego żyją w bańce i myślą, że reszta województwa jest taka sama jak dawne woj. białostockie?

Otóż to. Co nas interesują Kapliczki podlaskie. Nas mogą interesować Kapliczki Suwalszczyzny.

drogi się rozpadają, nie ma na oświetlenie, rolników zrobili na szaro, do lekarza trzeba czekać 6 miesięcy jak nie lepiej a oni kapliczki i krzyże będą remontować.......szkoda słów.......pycha kroczy przed upadkiem

Dodaj komentarz