Ograniczenia w ruchu w czasie Świąt Bożego Narodzenia i w Nowy Rok

Ograniczenia w ruchu w czasie Świąt Bożego Narodzenia i w Nowy Rok

 

25 grudnia (poniedziałek) i 26 grudnia (wtorek) oraz 1 stycznia (poniedziałek) na terenie całego kraju obowiązują ograniczenia w ruchu części pojazdów i zespołów pojazdów o dmc ponad 12 t. 

 

Okres świąteczno-noworoczny to czas licznych wyjazdów i podróży – na drogach należy spodziewać się większego natężenia ruchu. W nadchodzących dniach obowiązywać będą ograniczenia w ruchu dla niektórych pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton – w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia oraz w Nowy Rok.

 

Ograniczenia w ruchu obowiązują:

 

25 grudnia (pierwszy dzień świąt) – w godz. 8:00–22:00,
26 grudnia (drugi dzień świąt) – w godz. 8:00–22:00,
1 stycznia (Nowy Rok) – w godz. 8:00–22:00. 


Zakaz jazdy w wyznaczonym czasie nie dotyczy autobusów i niektórych kategorii pojazdów ciężarowych wyłączonych spod zakazu. Zwolnione są z niego m.in.: ciężarówki przewożące lekarstwa i środki medyczne, artykuły szybko psujące się, paliwa, czy żywe zwierzęta. Zakaz nie dotyczy również pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych lub pomagających w usuwaniu awarii lub skutków klęsk żywiołowych. 

 

Spod zakazu jazdy wyłączone są także pojazdy:

 

powracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy;
oczekujące na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Naruszenie przepisów o ograniczeniach w ruchu zagrożone jest grzywną nakładaną w postępowaniu mandatowym na kierującego pojazdem, w wysokości od 200 zł do 500 zł i karą finansową dla przewoźnika w wysokości 2000 zł. Na zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie może być nałożona kara finansowa 1000 zł.


Z uwagi na spodziewane w okresie okołoświątecznym większe niż na co dzień natężenie ruchu, zwłaszcza na głównych szlakach komunikacyjnych, ITD apeluje o ostrożną jazdę – zgodną z przepisami i warunkami drogowymi uzależnionymi m.in. od zimowej aury. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, poziom płynów eksploatacyjnych, stan opon i niezbędne wyposażenie.

 

Dodaj komentarz