„Młodości! ty nad poziomy wylatuj…”

XX Miejski Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Suwałkach, Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej oraz I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej zapraszają młodzież z suwalskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w XX Miejskim Konkursie Recytatorskim Poezji Adama Mickiewicza „Młodości! ty nad poziomy wylatuj…”

 

Konkurs ma na celu propagowanie twórczości naszego wieszcza i promowanie talentów recytatorskich. Każda suwalska szkoła podstawowa może być reprezentowana przez czterech uczniów. Uczestnik powinien przygotować do recytacji jeden wiersz lub fragment innego, dowolnie wybranego utworu Adama Mickiewicza.

 

Ze względu na ograniczenia związane z epidemią w bieżącym roku recytatorzy nie będą mogli wziąć udziału w konkursie osobiście, lecz proszeni są o nagranie swoich występów na płytach DVD lub CD albo na pendrive’ach w formatach AVI lub MOV, lub MP4 i dostarczenie nagrań do 18 grudnia do godziny 15.30 do I LO im. M. Konopnickiej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 3 i pozostawienie ich podpisanych na portierni. Prosimy też o dołączenie do płyt zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika, podpisanej przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych.

 

Zgłoszeń należy dokonywać do 18 grudnia pocztą elektroniczną ([email protected]) lub telefonicznie pod numerem 87 565 62 46. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz nauczyciela, który przygotował go do konkursu, a także nazwę szkoły. Konkurs odbędzie się 21 grudnia (poniedziałek) o godzinie 16:30 w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach.

Dodaj komentarz