W jaki sposób segregować odpady medyczne?

W jaki sposób segregować odpady medyczne?

 

Odpady medyczne stanowią wszelkie odpady, które powstają przy udzielaniu zdrowotnych świadczeń, a także podczas przeprowadzania badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Co istotne, podmioty świadczące usługi zdrowotne są zobowiązane do ich segregowania – obowiązek ten jest nałożony prawnie. Postępowanie niezgodne z tymi zasadami wiąże się nie tylko z konsekwencjami prawnymi, ale również stwarzaniem zagrożenia dla środowiska, zdrowia lub życia osób mogących mieć bezpośredni kontakt z tymi odpadami. Z uwagi na istotę tego zagadnienia, prezentujemy, jak prawidłowo segregować odpady medyczne.

 

Utylizowanie odpadów medycznych – jak to wygląda ze strony prawnej?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku określa szczegółowe zasady postępowania z odpadami medycznymi. Opisane zostały tam zarówno sposoby ich utylizacji, jak również wymieniono kilka zakazów z tym związanych.

 

Przepisy prawne wskazują, że zbieranie zakaźnych odpadów medycznych powinno odbywać się w miejscu ich powstawania. Należy jednak mieć na uwadze pewien wyjątek: świadczenie usług na wezwanie. W takiej sytuacji wytwórca odpadów powinien dostarczyć je do specjalnego pomieszczenia przystosowanego do ich magazynowania.

 

Kolejnym zakazem objęte jest unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych we współpalarniach odpadów, a także składowanie ich na składowisku. Aby unieszkodliwić odpady, należy przetransportować je do spalarni odpadów niebezpiecznych, żeby dokonać ich termicznego przekształcenia. Co istotne, do tego potrzebne jest zezwolenie marszałka województwa.

 

Jak segregować odpady medyczne – zasady

Przepisy prawne wyznaczają obostrzenia względem wytwarzania, przechowywania i unieszkodliwiania odpadów medycznych. Po pierwsze, powinny być one zbierane do specjalnych pojemników czy worków – ich kolory wskazują przy tym, jaki rodzaj odpadów jest w nim przechowywany. Dodatkowo, powinny być one zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych, takich jak substancje chemiczne czy wilgoć, jak i być transportowane i składowane z uwzględnieniem podziału na odpady zakaźne oraz niezakaźne.

 

Segregacja odpadów medycznych – najważniejsze informacje

Zarówno zbieranie, jak i segregowanie odpadów medycznych powinno – zgodnie z prawem – odbywać się w miejscu ich powstawania. Żeby je przechowywać, niezbędne są specjalne pojemniki oraz worki. Muszą one charakteryzować się wytrzymałością i odpornością na działanie czynników zewnętrznych. Niemałe znaczenie mają również ich barwy – kolorystyka pojemników wskazuje, jakie rodzaje opadów są w nich przechowywane. Poniżej podpowiadamy, w jaki sposób segregować odpady medyczne.

 

Czerwone pojemniki na odpady medyczne

Czerwone pojemniki na odpady służą przechowywaniu najbardziej niebezpiecznych odpadów. Zbiera się w nich produkty, które mogą prowadzić do zakażenia czy zarażenia chorobami zwierzęta bądź ludzi. Sprawdź ofertę pojemników na odpady medyczne: https://eplaster.pl/pl/c/Pojemniki-na-odpady-medyczne/109.

 

Do czerwonych pojemników wrzucane są odpady zawierające żywe chorobotwórcze drobnoustroje, a także ich toksyny lub inne formy zdolne do przenoszenia genetycznego materiału, czyli m.in. zużyte podkłady, opatrunki czy pieluchomajtki. Zbiera się w nich również pozostałości z żywienia pacjentów z oddziałów zakaźnych, a także pojemniki na krew. Z tego względu pojemniki o tej barwie powinny być nieprzemakalne, odporne na przebicia oraz wstrząsy.

 

Żółte pojemniki na odpady medyczne

Żółte pojemniki wykorzystywane są do gromadzenia mniej niebezpiecznych odpadów medycznych. Wrzuca się do nich odpady amalgamatu dentystycznego, leki cytostatyczne i cytotoksyczne, a także chemikalia zawierające niebezpieczne substancje.

 

Pojemniki na odpady medyczne – inne kolory

Pojemniki na odpady medyczne mogą występować w innych kolorach, takich jak czarny, zielony oraz niebieski. Te barwy wskazują na odpady nieposiadające niebezpiecznych właściwości, takie jak narzędzia zabiegowe i chirurgiczne, jednorazowe ubrania i pościel, materiały opatrunkowe.

 

Obowiązujące w Polsce prawo nakłada na podmioty świadczące usługi zdrowotne obowiązek segregowania odpadów medycznych. W tym celu wykorzystywane są specjalne pojemniki oraz worki, które występują w kolorach wskazujących na rodzaj przechowywanych w nich odpadów.

 

Materiał zewnętrzny

Dodaj komentarz