Kolejni osadzeni będą mogli pracować

Program "Praca dla więźniów" dla osadzonych Aresztu Śledczego w Suwałkach

Dzięki realizacji programu "Praca dla więźniów" kolejni osadzeni Aresztu Śledczego w Suwałkach będą mieli możliwości podjęcia pracy.

 

W czwartek (08.04) dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach ppłk Wojciech Szczudło podpisał umowę z ZWM Dojnikowscy dotyczącą zatrudnienia skazanych. Podpisana umowa ma bardzo duże znaczenie w procesie społecznej readaptacji kolejnych osadzonych. Tego typu działania mają przyczynić się do zdobywania przez nich nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego, a w rezultacie lepszego funkcjonowania po opuszczeniu murów jednostki penitencjarnej.

 

Celem programu jest zmniejszenie kosztów systemu penitencjarnego i stworzenie skazanym szansy na skuteczną resocjalizację. Podjęcie przez osadzonych pracy odpłatnej umożliwi im ponadto spłatę zobowiązań i pomoc finansową najbliższym. Do pracy u kontrahenta zewnętrznego skierowane zostaną osoby, które spełniają kryteria zatrudnienia poza zakładem karnym.

 

3 Komentarzy

Anonymous

09/04/2021

To jakaś kpina. Do roboty przy drogach , sprzątaniu lub dbaniu o zieleń i to za darmo a nie jeszcze będąc ukaranym iść sobie do pracy i poprawiać sytuację finansową gdzie wielu ludzi jest bez pracy. Niby resocjalizacja a po wyjściu z więzienia wielu ludzi trafia tam ponownie. Kpina i porażka Polskiego systemu więziennictwa . 

Póki co tylko się chwalą, a do pracy nikt nie chodzi... Ani do tego Salagu ani nigdzie indziej. 

Dodaj komentarz