Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla suwalskiego szpitala

Zarząd Powiatu w Suwałkach udzielił szpitalowi pomocy finansowej

 

Zarząd Powiatu w Suwałkach udzielił szpitalowi pomocy finansowej w ramach dotacji celowej w wysokości 20 000 zł. 

 

Zarząd Powiatu w Suwałkach, odpowiadając pozytywnie na prośbę Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, udzielił szpitalowi pomocy finansowej w ramach dotacji celowej w wysokości 20 000 zł na realizację zadania „Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzebę doposażenia oddziałów szpitalnych”.

 

Przekazane placówce środki publiczne przyczyniły się do zakupu min.: aparatu EKG oraz Holtera EKG na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego oraz wózka inwalidzkiego na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym.
 

Dodaj komentarz