Rozpoczęły się matury

Egzaminem z języka polskiego 680 uczniów rozpoczęło egzamin maturalny

 

W czwartek (04.05) egzaminem z języka polskiego 680 uczniów z suwalskich szkół rozpoczęło tegoroczny egzamin maturalny. 

 

Od 4 do 23 maja uczniowie szkół ponadpodstawowych będą pisać i odpowiadać ustnie podczas tegorocznych matur. W całym kraju to ponad ponad 270 tysięcy absolwentów, a w Suwałkach 412 licealistów i 268 uczniów technikum. W tym roku egzamin maturalny jest przeprowadzany w dwóch formułach. Egzamin w Formule 2023 zdają absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego, a w Formule 2015 absolwenci 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz absolwenci wszystkich typów szkół z ubiegłych lat. Podział na formuły i nowe wymagania związane są z wprowadzoną reformą szkolnictwa polegającą na likwidacji gimnazjów. Różnić będzie się chociażby zakres materiału, liczba zadań, czy czas trwania egzaminu w zależności od danego przedmiotu. 

 

W tym roku każdy absolwent ma obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Absolwent może również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie. Natomiast absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006–2023) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum (z roku 2022 i 2023), nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. 

 

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 7 lipca 2023 r. Tego samego dnia ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

 

Foto: Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach

Dodaj komentarz