"Opieka psychologiczna jest na odpowiednim poziomie"

Poziom zatrudnienia psychologów w szkołach i dyżury psychologów w przedszkolach są na optymalnym poziomie

Poziom zatrudnienia psychologów w szkołach i dyżury psychologów w przedszkolach są na optymalnym poziomie - przekazał prezydent Suwałk w odpowiedzi na interpelację jednej z radnych. 

 

O zapewnienie opieki psychologa dla dzieci i młodzieży w każdym przedszkolu i szkole prowadzonej przez Miasto Suwałki apelowała Anna Gawlińska z ugrupowania "Mieszkańcy Suwałk". - Uważam, że obecny stan opieki psychologicznej, gdzie w tylko jednej szkole średniej jest zatrudniony psycholog w pełnym wymiarze godzin, a w większości szkół podstawowych wymiar godzin psychologa wynosi tylko 0.5 etatu, zdecydowanie niewystarczająco zabezpiecza potrzeby w tym zakresie. Rodzice dzieci i młodzieży oraz oni sami, cenią sobie takt obecności specjalisty -psychologa w szkole, gdzie ich dziecko może wejść na rozmowę "prosto z korytarza", nie czekając na specjalistyczną wizytę gdzieś na zewnątrz. W trosce o jakość suwalskiej oświaty, dzieciom i młodzieży należy zapewnić  poczucie bezpieczeństwa, w tym tak ważnego - bezpieczeństwa psychicznego - interpelowała radna.

 

Zdaniem Czesława Renkiewicz, prezydenta Suwałk obecny poziom zatrudnienia psychologów w szkołach i dyżury psychologów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach w każdym przedszkolu są na optymalnym poziomie, a wszystkie dzieci potrzebujące wsparcia objęte są opieką specjalisty. Włodarz zwrócił również uwagę, że to dyrektorzy poszczególnych szkół, w ramach przyznanych etatów, podejmują decyzje o tym, jakich specjalistów zatrudnią. 

 

- Poza specjalistami, wielu nauczycieli w suwalskich przedszkolach i szkołach posiada kwalifikacje w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i takiej pomocy udzielają zarówno w trakcie bieżącej pracy z uczniem, przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie dodatkowych zajęć, np. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, innych zajęć o charakterze terapeutycznym). Ponadto, dużym wsparciem przedszkoli i szkół w zakresie szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej są specjaliści zatrudnieni w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach. Poradnia ta oferuje dzieciom z przedszkoli i szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowym wsparcie pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne oraz usługi w zakresie doradztwa zawodowego. Specjaliści zatrudnieni w Poradni są do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli przez cały rok kalendarzowy, w tym w ferie zimowe i wakacje - przekazał w odpowiedzi prezydent.

 

Dodatkowym wsparciem dla dzieci potrzebujących wsparcia psychologicznego jest nowopowstały Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (z siedzibą w Suwałkach). W Urzędzie Miejskim w Suwałkach odbyło się spotkanie z panią Bożeną Łapińską - dyrektorem Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, podczas którego ustalono zasady współpracy i działań na rzecz dzieci i młodzieży. Utworzony Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży będzie prowadził opiekę psychologiczną i psychoterapeutyczną dla dzieci przed rozpoczęciem realizacji nauki szkolnej i realizującej obowiązek szkolny oraz młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych.
 

1 Komentarzy

Mieszkaniec

30/04/2021

Psycholog i pedagog powinien być w każdej szkole na etacie - tym bardziej, kiedy dzieci i uczniowie wrócą po pandemii w szkolne ławy. Dlaczego tylko jedna szkoła ma psychologa na pełnym etacie? Kiedyś było to I LO. Czy nadal tam jest? Czy inne szkoły go nie potrzebują, czy w tej szkole występuje taka koncentracja problemów??

Dodaj komentarz