Rozwijają polsko-litewską współpracę transgraniczną

Utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Nemunas-Niemen

 

Wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej to m.in cele podpisanej w piątek (10.03) w Suwałkach konwencji o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

 

Stowarzyszenie Euroregion Niemen w Suwałkach oraz Samorząd Miasta Alytus z Litwy podpisały dziś w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach Konwencję o utworzeniu pierwszego na pograniczu Polsko - Litewskim Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Nemunas-Niemen z ograniczoną odpowiedzialnością. EUWT jest szansą na dalszy rozwój polsko-litewskiej współpracy transgranicznej dla wzmocnienia spójności społecznej, terytorialnej i ekonomicznej obszaru działania.  

 

Jak mówił Cezary Cieślukowski, Przewodniczący Konwentu Stowarzyszenie Euroregion Niemen,  Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej stanowi nową jakość współpracy transgranicznej i jako nowa instytucja prawa wspólnotowego ma szansę stać się jedną z dróg rozwoju terenów przygranicznych Polski i Litwy.

- Jest to bardzo innowacyjna forma działalności, ponieważ zawiera w sobie pierwiatek partnerstwa w jednej organizacji. W praktyce oznacza to, że będziemy mogli ubiegać się o wszelkie unijne wsparcie już nie poprzez podpisywanie kolejnych umów partnerskich, a działając jako jedna organizacja. Jest to wyzwanie wychodzące naprzeciw obecnej sytuacji. Pracowaliśmy nad powołaniem EUWT prawie cztery lata. Pandemia te prace przerwała, a z kolei kryzys migracyjny i agresja Rosji na Ukrainę je przyspieszyły. Uważamy, że w sytuacji nieustającej presji i narastających zagrożeń, naszym zadaniem jest budowa silniejszych regionów przygranicznych i zwiększanie ich odporności na kryzysy. Temu służyć ma zwiększona integracja, i nasze ugrupowanie jest takim narzędziem integracji europejskiej. Opróćz tego celem jest wspólne budowanie strategii i podejmowanie działań, które wzmocnią regiony.  

Zanim jeszcze doszło do podpisania aktu założycielskiego, Euroregion Niemen i Alytus złożyły już wcześniej wnioski do Komisji Europejskiej i Europejskiej Organizacji Odbudowy Rozwoju Gospodarczego. Celem wspólnej pracy jest przygotowanie rozwiązań, które będą funkcjonować ponad granicami. Obszary określone jako kluczowe to energetyka, zdrowie, sprawy społeczne i bezpieczeństwo żywieniowe. 

- Narazie skupimy swoje działania w tych obszarach, a po formalnym zarejestrowaniu organizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, będziemy składać kolejne projekty, już do programu Interreg Polska-Litwa dotyczące szeroko rozumianej współpracy w zakresie promocji regionu i rozwoju turystycznego - zakończył Cezary Cieślukowski.  

Dodajmy, że pierwszym przewodniczącym Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej został Cezary Cieślukowski, a wiceprzewodniczącym Nerijus Cesiulis, Mer Alytusa.

 

2 Komentarzy

a nie jak jest obecnie litwini mają u nas swoje nazwy miejscowości nawet przedszkole i szkoła litewska ma być -a Polacy na litwie co mają? chyba tylko co weekend problem ze zrobieniem zakupów u siebie

Dodaj komentarz