Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę starych pieców

Dotacje na wymianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

 

Prezydent Suwałk ogłosił drugi nabór wniosków o udzielnie dotacji celowej na wymianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, w ramach programu „Ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Suwałki”.

 

Do ubiegania się o dotację uprawnione są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Suwałki. Dotacja może być udzielona na trwałą likwidację systemu ogrzewania, opartego na starym źródle ciepła oraz zmianę na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub podłączenie do sieci gazowej. Dotację można również otrzymać na ograniczenie zużycia paliwa stałego, poprzez zastąpienie aktualnie używanych starych źródeł ciepła, na nowe źródła ciepła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła i parametrach technicznych, w przypadku gdy nie istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.

 

Wysokość dotacji na realizację pojedynczego zadania w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych wynosi 100% (nie więcej niż 6000 zł), gdy kwota miesięcznego dochodu na osobę brutto nie przekracza 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W przypadku wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów wielorodzinnych do których należy własność całego budynku - 70% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, jednak nie więcej niż 15 tys. zł. 

 

Kwota przeznaczona w budżecie na udzielenie dotacji to 80 tys. zł. W pierwszej kolejności dotacja będzie udzielana na realizację zadania polegającego na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na starym źródle i podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, następnie do sieci gazowej a w dalszej kolejności na wymianę na nowe źródło ciepła, w przypadku gdy nie istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej (warunek ten nie dotyczy pompy ciepła i kotła elektrycznego). 

 

Pod uwagę będzie również brana data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Te można składać od 15 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. Wniosek wraz z kompletem dokumentów dostępny jest na stronie internetowej www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce menu tematyczne/ ochrona środowiska/Program ograniczania niskiej emisji oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pok. 210 tel. 87 562 82 10.

Dodaj komentarz