Możliwość obniżenia opłat za odbiór śmieci w Suwałkach

program osłonowy w zakresie refundacji części opłat za odpady komunalne

Władze Suwałk przypominają o możliwości skorzystania z programu osłonowego w zakresie refundacji części opłat za odpady komunalne.

 

Program na lata 2020-2021 został przyjęty na wniosek Czesława Renkiewicza, prezydenta Suwałk przez Radę Miejską w Suwałkach i ma na celu wsparcie słabiej uposażonych mieszkańców. Program, choć działa już od roku, to skorzystało z niego tylko 22. suwalczan.

 
Program adresowany jest do osób, które:

 • samotnie zamieszkują w lokalu lub domu, do którego posiadają tytuł prawny;
 • osiągają dochód nieprzekraczający 1500 zł miesięcznie
 • nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających dopłatę lub zwolnienie za odbiór odpadów komunalnych z wyłączeniem osób korzystających ze zwolnienia w związku z kompostowaniem bioodpadów, stanowiących odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym t. j. dodatku mieszkaniowego, zwolnienia w wysokości 50 % z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku osób, których dochód nie przekracza kwoty 701 zł miesięcznie.
 • gromadzą odpady w sposób selektywny;
 • nie posiadają zaległości wobec Urzędu Miejskiego w Suwałkach z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 
Za dochód uważa się:

 • przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszone o pobraną zaliczkę na podatek dochodowy oraz odprowadzone składki zdrowotne, chorobowe i emerytalno-rentowe, o których mowa w odrębnych przepisach,
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu,
 • inne na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.


 
Wysokość pomocy i okres przyznania
Świadczenie pieniężne przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku na okres 6 miesięcy, nie dłużej niż na okres obowiązywania programu w wysokości 13 zł miesięcznie.
 
 

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski  przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. Filipowska 20 
 
 

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub domu;
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego.
3 Komentarzy

mieszkaniec

24/02/2021

Po prośbie o doprowadzenie dróg dojazdowych i chodników do stanu używalności na os.  przy ul E. Plater -  spóldzielnia międzyzakładowa - pan prezes przejechał jeepem  i pewnie powiedział pod nosem na Syberii mają gorzej i nie narzekają.Ma chłop talent za czasów komuny był w inspekcji robotniczo - chłopskiej a teraz pełni funkcję dożywotnia tak na marginesie PIS miał się zająć spółdzielniami ale tylko w kampanii. Panie Jarosławie pamiętamy aż żal że po 2023 już nie będziemy musieli przpominać.

Samotny

25/02/2021

Ja nie chcę jałmużny, ja chcę sprawiedliwości ! Rodzina 6-osobowa, mieszkająca w takim samym mieszkaniu co ja, płaci tyle samo. To niesprawiedliwość w czystej formie.

Jak wiadomo śmieci produkują ludzie a nie "gospodarstwa domowe". Zapewne Rada Miasta chciała ulżyć rodzinom z dziećmi (te mają przynajmniej 500+), a dowaliła horrendalne opłaty samotnym rencistom i emerytom.

Ceny usług czy towarów nie są właścwym narzędziem do prowadzenia polityki społecznej.

Dodaj komentarz