"Akcja Zima" w Suwałkach

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, przygotowanie do zimy

Do kalendarzowej zimy pozostało jeszcze kilka tygodni, jednak pierwszy śnieg już spadł. Od początku listopada do końca marca w Dziale Oczyszczania i Napraw ZDiZ pełniony jest całodobowy dyżur związany z „Akcją Zima”.

 

Już w październiku Zarząd Dróg i Zieleni rozpoczął przegląd sprzętu zimowego, który zostanie wykorzystany do prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów w granicach administracyjnych miasta Suwałk. W strukturach Zarządu Dróg i Zieleni odpowiada za to Dział Oczyszczania i Napraw.

 

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zapewnia, że jest już w pełni przygotowany na ewentualną nagłą zmianę pogody. Do usuwania skutków tegorocznej zimy zostało przygotowanych 17 sztuk specjalistycznego sprzętu. Ze względu na wysłużony sprzęt i częste problemy techniczne, w tym roku został zakupiony ciągnik siodłowy z pługiem oraz posypywarką. Na pewno usprawni to wykonywanie prac związanych z zimowych utrzymaniem dróg.

 

Jednostka organizacyjna Miasta Suwałki dysponuje następującym sprzętem do odśnieżania oraz zapobiegania i likwidacji śliskości: samochody specjalne z pługiem i posypywarką (5 szt.),  samochód ciężarowy z wywrotką i z pługiem (1 szt.), koparko-ładowarki (2 szt.), ciągniki rolnicze z pługiem i siewnikiem (8 szt.) oraz ww. ciągnik siodłowy z posypywarką (1 szt.). Ponadto wykorzystywany jest sprzęt do przewozu brygad odśnieżających ręcznie.

 

Zarząd Dróg i Zieleni pełni obowiązek wykonawczy i nadzorczy nad wszelkimi pracami związanymi z zimowym utrzymaniem ciągów komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Suwałk. Do tych prac należy odśnieżanie, zapobieganie i likwidacja śliskości zimowej oraz wywóz śniegu z miejsc jego nadmiernego nagromadzenia. 

 

W celu uszeregowania wykonywania zadań zimowych drogom, ulicom i chodnikom zastały przypisane standardy zimowego utrzymania. Standard określa czas w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane). Waha się on od 3 do 24 godzin. Ulice i drogi zostały przyporządkowane pięciu standardom: I, II, III, IV, V. Natomiast chodniki i przyległe do nich  ścieżku rowerowe  zostały podzielone na trzy standardy: I. II, III. Szczegółowa mapa oraz lista ulic z podziałem na ww. standardy znajduje się pod poniższym linkiem: kliknij TUTAJ.


W okresie zimowym, czyli od początku listopada do końca marca, w Dziale Oczyszczania i Napraw pełniony jest całodobowy dyżur związany z „Akcją Zima”. Aby utrzymać ciągłość dyżurów w okresie zimowym kierowcy, którzy zajmują się utrzymaniem dróg, ulic i parkingów podzieleni są po 2 osoby na trzy zmiany. Pełniący dyżury odbierają zgłoszenia z terenu miasta dotyczące zimowego utrzymania dróg pod następującym numerem telefonu: 517 424 600.

Dodaj komentarz