Zabójstwo Blanki z Olecka - 25 lat więzienia dla matki

 wyrok w sprawie zabójstwa 9-miesięcznej Blanki z Olecka z 2019 roku

 

We wtorek (07.03) w suwalskim sądzie zapadł wyrok w sprawie zabójstwa 9-miesięcznej Blanki z Olecka z 2019 roku. Matka dziewczynki Anna W. została skazana na 25 lat pozbawienia wolności. 

 

Do tragicznej zbrodni doszło 20 czerwca 2019 roku w Olecku, w mieszkaniu zajmowanym przez Annę W. Przybyli na miejsce funkcjonariusze, ujawnili w łóżeczku dziecięcym, owinięte w koc zwłoki dziewczynki. Na ciele dziecka widoczne były liczne obrażenia ciała, w tym zasinienia twarzy, klatki piersiowej i pleców. Obecna na miejscu matka dziecka nie potrafiła wskazać czasu i przyczyny zgonu, zmieniała też wersje dotyczące okoliczności śmierci. Na miejscu zdarzenia wykonano czynności procesowe i zgromadzono materiał dowodowy wskazujący na to, że do śmierci dziecka przyczyniły się osoby trzecie. Dzień później zatrzymano matkę dziewczynki Annę W. oraz jej ówczesnego partnera Grzegorza W.

 

Po przeprowadzeniu sekcji zwłok stwierdzono, że przyczyną zgonu dziecka była ostra niewydolność  krążeniowo – oddechowa w przebiegu tępych urazów głowy i klatki piersiowej. Stwierdzono liczne złamania, stłuczenia płuc i serca. Biegły potwierdził, że zgon dziewięciomiesięcznej Blanki nastąpił w następstwie działania osób trzecich. Bezpośrednią przyczyną śmierci dziecka było gwałtowne uduszenie. Czynnikiem dodatkowym przyczyniającym się do śmierci dziecka były obrażenia w obrębie klatki piersiowej w postaci wielomiejscowego złamania żeber, powodujące trudności w oddychaniu. Pozyskane opinie sądowo - lekarskie wskazywały na to, że dziewczynka była maltretowana przez Annę W. przez dłuższy czas. Podczas sekcji ujawniono m.in. wygojone złamania pięciu żeber. Lekarze potwierdzili, że charakter i ilość obrażeń wskazują na tzw. „zespół dziecka maltretowanego”.

 

Annie W. zarzucono, że w okresie od września do listopada 2018 roku i w okresie od marca 2019 do 20 czerwca 2019 roku, będąc zobowiązaną z mocy ustawy do opieki nad swoją małoletnią córką, nieporadną ze względu na wiek, znęcała się nad nią fizycznie, ze szczególnym okrucieństwem, a następnie w dniu 20 czerwca 2019 roku działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia jej życia, ze szczególnym okrucieństwem, doprowadziła do jej śmierci. Anna W. nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej przestępstw. Podczas składanych wyjaśnień przedstawiała różne wersje zdarzenia, które nie zostały potwierdzone zebranym w sprawie materiałem dowodowym a ostatecznie odmówiła składania wyjaśnień. 

 

Grzegorzowi W. zarzucono narażenie małoletniej, nieporadnej ze względu na wiek, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia poprzez zaniechanie sprawowania nad nią opieki i pozostawienie jej pod wyłączną opieką Anny W. której właściwości osobiste i dotychczasowy sposób życia  stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia pokrzywdzonej tj. o czyn z art. 160 § 2 kk. Grzegorz W. podczas składanych wyjaśnień nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa.


Dziś w suwalskim sądzie zapadł wyrok w tej sprawie. Matka Blanki została skazana na 25 lat więzienia. Jej ówczesny partner został uniewinniony. Wyrok nie jest prawomocny. Nie jest też znane uzasadnienie wyroku, gdyż proces odbywał się z wyłączeniem jawności. 

1 Komentarzy

Get it

07/03/2023

Nie zapomnę swego przerażenia, kiedy ta historia ujrzała światło dzienne i wylanych łez. Tu brak jakiejkolwiek możliwości sklasyfikowania - poza bestialstwem, kompletnym odczłowieczeniem. Mam nadzieję, że nikt nie odważy się skrócić zwyrodnialczyni pobytu w więzieniu nawet o jeden dzień!!! 

Dodaj komentarz