Wyborcza „Bitwa o remizy”

rząd sfinansuje doposażenie remiz dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej

 

Gmina do 20 tysięcy mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzymają do miliona złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej.

 

Profrekwencyjną inicjatywę ogłosiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W każdym powiecie, z wyłączeniem miast na prawach powiatu, gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzyma do 1 miliona złotych dotacji na sfinansowanie modernizacji strażnicy OSP. Dzięki tym funduszom możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja remizy, wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne, instalacja OZE, remont i doposażenie w niezbędny sprzęt. 

- Remizy ochotniczych straży pożarnych (OSP) to centrum aktywności społecznej w gminach. To miejsce spotkań mieszkańców, kół gospodyń wiejskich, sołtysów czy strażaków. W ostatnich latach doposażyliśmy OSP w całej Polsce w ponad 3700 wozów ratowniczo – gaśniczych i niezbędny sprzęt. Teraz priorytetem jest unowocześnienie strażnic. Tak, aby w każdym zakątku Polski rozwijać takie lokalne miejsca obywatelskiej aktywności – przekazała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych będą realizowane w roku 2024, zgodnie z procedurami określonymi przez Ministra Klimatu i Środowiska w ramach właściwego programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej).

2 Komentarzy

jestem przeciwny finansowaniu  reliktu przeszłości jakim jest OSP, bardziej są potrzebni zawodowi dobrze wyszkoleni strażacy którzy pracują całodobowo a nie kupa pija...ów którzy służą  do mszy lub na każdych festynach gminnych a w niektórych gminach nawet szamba przetykają i służą jako statyści na przecinaniu wstęgi

Strażak z OSP

05/10/2023

Nie wiesz ile ludzi i dobytku uratowaliśmy.Mamy szkolenia i ćwiczenia, coraz lepszy sprzęt,często na miejscu jestesmy pierwsi że względu na bliskość zdarzenia.A pijaków poszukaj w swoim środowisku.Ps.Obyś nie potrzebował naszej pomocy.Pozdrawiam i oczekuje przeprosin

Dodaj komentarz