Przebudują drogę Wiżajny – Ejszeryszki – Rutka Tartak

Przebudowa drogi powiatowej Wiżajny – Ejszeryszki – Rutka Tartak

Zarząd Powiatu w Suwałkach podpisał umowę z firmą UNIBEP S.A. na przebudowę drogi powiatowej Wiżajny – Ejszeryszki – Rutka Tartak.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1129B będzie obejmowała m. in. roboty przygotowawcze i pomiarowe, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości z 3.5m na 5.5m na obciążenie ruchem KR2, a także umocnienie poboczy drogi.

 

Długość przebudowanego odcinka – 2,000 km.
Okres realizacji zadania – do dnia 15.10.2021 r.
Wartość kosztorysowa projektu  – 3 073 634,38 zł. W wyniku  przeprowadzonego przetargu - 2 228 493,73 zł.
Kwota dofinansowania z RFIL – 1 105 817,82 zł.
Kwota dofinansowania z Urzędu Gminy Rutka Tartak  – 620 000,00 zł.

 

Dodaj komentarz