Konkurs filmowy „Mój park krajobrazowy”

II edycja Konkursu Filmowego pn. „MÓJ PARK KRAJOBRAZOWY”. 

 

Suwalski Park Krajobrazowy oraz Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski zapraszają do udziału w II edycji Konkursu Filmowego pn. „MÓJ PARK KRAJOBRAZOWY”. 


Celem konkursu jest promocja parków krajobrazowych poprzez upowszechnianie walorów przyrodniczych i krajobrazowych;  rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez dokumentowanie w formie filmu piękna otaczającej nas przyrody i krajobrazu; rozwój umiejętności obserwacji otaczającego świata i jego artystycznej interpretacji.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których siedziby znajdują się na terenie parku krajobrazowego oraz rodzin, które mieszkają na terenie gminy położonej w obrębie parku krajobrazowego. Przedmiotem konkursu jest wykonanie filmu ukazującego piękno przyrody i krajobrazu parku krajobrazowego. Filmy oceniane będą w dwóch kategoriach: „Reportaż” oraz „Rolka”.

 

Filmy z kategorii „Reportaż” oceniane będą w 3 podkategoriach „Uczniowie szkól podstawowych”, „Uczniowie szkół ponadpodstawowych”, „Rodziny”. Filmy z kategorii „Rolka” będą oceniane bez podziału na podkategorie. Uczestnikami konkursu w podkategorii „Uczniowie szkól podstawowych” oraz „Uczniowie szkół ponadpodstawowych” mogą być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z gmin na terenie których położone są parki krajobrazowe, w przypadku gmin na prawach powiatu, szkoła musi mieścić się na terenie parku krajobrazowego. Uczestnikami konkursu w podkategorii „Rodziny” mogą być mieszkańcy gmin, na terenie których położone są parki krajobrazowe, w przypadku gmin na prawach powiatu, rodzina musi mieszkać na terenie parku krajobrazowego. W skład rodziny musi wchodzić dziecko, które aktywnie bierze udział w przygotowaniu filmu.

 

Jedno dziecko może być autorem/współautorem tylko jednej pracy konkursowej (filmu) zgłaszanej w danej podkategorii. Praca może być przygotowana przez grupę uczniów (max. 4 osoby). Warunkiem przystąpienia szkoły lub rodziny do konkursu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, zgody na udział w konkursie oraz przesłanie ich wraz z pracą konkursową do 10 maja 2024 roku (piątek) na adres e-mail uzależniony od miejsca zamieszkania uczestnika: Województwo podlaskie (Suwalski Park Krajobrazowy) – edukacja@pkpk.pl

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Suwalskiego Parku Krajobrazowego w zakładce konkursy - https://spk.org.pl/edukacja/konkursy/

 

Foto: SPK

Dodaj komentarz