Apteki w Suwałkach powinny podzielić się nocnymi dyżurami

Całodobowa apteka w Suwałkach dyżury

W związku z ostatnimi problemami związanymi z funkcjonowaniem całodobowej apteki przy suwalskim szpitalu Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk wystąpił z pismem do Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku, w którym uznał, że wszystkie apteki funkcjonujące na terenie Miasta Suwałki w ramach solidaryzmu i współodpowiedzialności powinny przyjąć na siebie ustawowy obowiązek nocnych dyżurów i podzielić się nim między sobą.

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 2016 r. na terenie Suwałk całodobowo funkcjonuje jedna apteka znajdująca się w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach. - Takie rozwiązanie było wynikiem podjętych działań po rozmowach z suwalskimi farmaceutami dotyczących wypracowania kompromisu pomiędzy oczekiwaniami środowiska farmaceutów, a koniecznością zapewnienia mieszkańcom Suwałk dostępności do leków w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

 

Powyższa lokalizacja jak i ilość aptek całodobowych była uzasadniona. Szpital Wojewódzki w Suwałkach poza lecznictwem stacjonarnym świadczy również usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy oraz pomoc doraźną w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Jednakże obecnie, z uwagi na zagrożenie wirusem SARS-CoV-2, działająca całodobowo  apteka na terenie naszego Miasta ograniczyła swoje funkcjonowanie poprzez wprowadzenie dyżurów telefonicznych w porze nocnej, co doprowadziło do krytycznych głosów mieszkańców Suwałk, jak również interpelacji radnych Rady Miejskiej w Suwałkach dotyczących ograniczenia dostępu do apteki mieszkańcom w porze nocnej.

 

Samorząd suwalski, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może odstąpić od wyznaczania dyżurów aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Z drugiej zaś strony ww. obowiązek wchodzi w zakres ustawowych zadań aptek ogólnodostępnych. - Dlatego też wystąpiłem w ostatnim czasie z pismem Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku, w którym uznałem, że zasadnym jest dzielenie się obowiązkiem ustawowym przez wszystkie apteki funkcjonujące na terenie Miasta Suwałki. Takie rozwiązania w przedmiotowym zakresie zostały przyjęte przez inne powiaty w regionie, które uwzględniają w grafikach dyżurów nocnych i w dni wolne od pracy wszystkie funkcjonujące na danym terenie apteki – dodaje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk - W moim wystąpieniu do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, jako organu samorządu aptekarskiego, poprosiłem o sporządzenie i przekazanie projektu grafiku dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy – podsumowuje prezydent Suwałk.

1 Komentarzy

strzała

02/11/2020

Ale czy od 22 do 24 będą obsługiwani tylko emeryci?

Dodaj komentarz