Poszukują Kierownika Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Suwałkach

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku ogłoszenie o pracę

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku poszukuje kandydatów na stanowisk kierownika delegatury w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 13.

 

Posada pozostaje nieobsadzona od początku roku, gdyż po pięciu latach pracy ze stanowiska została odwołana Anetta Ejdulis. Do zadań nowego kierownika należeć będzie m.in. organizacja bieżącej pracy Delegatury oraz nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem obowiązków przez podległych pracowników. Kierownik prawuje kontrolę wewnętrzną w Delegaturze, udziela pracownikom porad i niezbędnej pomocy w realizacji zleconych im zadań czy też sporządza sprawozdania z działalności Delegatury oraz roczne plany kontroli i roczne programy działania.  

 

Osoby ubiegające się o stanowisko muszą posiadać wykształcenie: wyższe: konserwatorstwo i zabytkoznawstwo, ochrona dóbr kultury, ochrona dziedzictwa kulturowego, historia, historia sztuki, architektura lub archeologia oraz staż pracy co najmniej pięciu lat w obszarze ochrony zabytków. Wymagana jest też znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń z zakresu ochrony zabytków, kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy prawo budowlane, a także posiadanie obywatelstwa polskiego. Aplikacje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku przyjmuje do 27 stycznia. Ze szczegółami można zapoznać się pod tym adresem

1 Komentarzy

Dodaj komentarz