Czyste powietrze - spotkanie w UG Suwałki

spotkanie informacyjne dotyczące programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE

Wójt Gminy Suwałki zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE.

 

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy Suwałki dnia 02 sierpnia 2021 r. o godz. 11.00. Osoby zainteresowane udziałem, proszone są o zgłoszenie:

  • telefonicznie – 87 565 93 87
  • e-mail: oze@gmina.suwalki.pl
  • osobiście w UG Suwałki pok. nr 113
  • Z powodu  wymogów sanitarnych zwiazanych z COVID-19 liczba miejsc jest ograniczona.


Gmina Suwałki zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczące realizacji programu „Czyste Powietrze”. Celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

 

W Urzędzie Gminy Suwałki powstał punkt konsultacyjno-informacyjny, który będzie bezpłatnie służył Mieszkańcom w zakresie informowania na temat możliwości skorzystania z Programu, wsparcia  w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, rozliczenia przyznanego dofinansowania, przygotowania wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów. 

 

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w Programie mogą uzyskać informację: 
•    osobiście w Urzędzie Gminy Suwałki, pokój 113 (I piętro), w wyznaczonych dniach i godzinach:
                        Poniedziałek: 8.00-16.00
                        Środa: 7.30-15.30
•    telefonicznie – 87 565 93 87  w godzinach pracy punktu
•    e-mail: oze@gmina.suwalki.pl

Dodaj komentarz