Rusza odbiór azbestu w gminie Suwałki 

odbiór azbestu od mieszkańców gminy Suwałki

Gmina Suwałki informuje, że na jej terenie do 12 listopada bieżącego roku prowadzony jest odbiór azbestu od mieszkańców. 

 

Odbiór odpadów będzie prowadzony do 12 listopada 2021 roku przez firmę CDD POLSKA SADOWSKA Spółka Komandytowa z siedzibą w Hajnówce. Odpady zawierające azbest zostaną odebrane z posesji, na których odbiór wnioski wpłynęły w okresie od 31.03.2020 roku do 20.07.2021 roku. W celu umówienia konkretnego terminu odbioru odpadów azbestowych z posesji, pracownicy ww. Spółki będą kontaktować się z Państwem telefonicznie (dotyczy tylko mieszkańców, którzy w ww. terminie złożyli wnioski o usunięcie wyrobów zawierających azbest).

- Prosimy o odbieranie telefonów oraz osobiste uczestnictwo przy odbiorze m.in. celem podpisania stosownych dokumentów. Wnioski mieszkańców gminy Suwałki złożone po 20 lipca 2021 roku będą realizowane w 2022 roku. Jednocześnie informujemy, że wnioski na odbiór odpadów zawierających azbest przyjmowane są cały rok. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Suwałki - informują władze gminy.

Dodaj komentarz