Radni sprawdzą jak funkcjonuje schronisko Sianożęć

spotkanie w Schronisku Sianożęć z udziałem wszystkich chętnych radnych

W czwartek 1. lipca odbędzie się spotkanie w Schronisku Sianożęć z udziałem wszystkich chętnych radnych.

 

O funkcjonowanie schroniska dla zwierząt „Sianożęć" oraz możliwość obejrzenia go przez radnych pytała w minionym tygodniu prezydenta Suwałk Anna Ruszewska z klubu "Łączą nas Suwałki". Radna zwróciła uwagę na brak możliwości wyprowadzania zwierząt przez wolontariuszy oraz na negatywne sygnały odnośnie schroniska, które docierają od mieszkańców. - Jakie są standardy? Czy w schronisku „Sianożęć" prowadzone są działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym? Dlaczego jest taki problem z wolontariatem w schronisku? Czemu nie ma działań społecznych? Co z akcją adopcyjną? Gdzie są aktualnie ogłaszane psiaki do adopcji? Czy zwierzętom zapewnia się dobre warunki bytowania i prawidłowo sprawowaną opiekę oraz właściwe standardy sanitarne - pytała Ruszewska.

 

W odpowiedzi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk przekazał, że Miasto od lat współpracuje z Panem Bogdanem Laurynem prowadzącym Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Suwałkach. Obecnie obowiązująca umowa została zawarta również z tym samym podmiotem, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Oferta Pana Bogdana Lauryna była jedyną ofertą, która została złożona na realizację zadania polegającego na odłowie zwierząt bezdomnych z terenu Miasta oraz przejęciem nad nimi opieki. Dodał, że zgodnie z przyjętą uchwałą Schronisko prowadzi działania zmierzające do adopcji zwierząt, jednak nie precyzują w jaki sposób działania te mają być prowadzone. 

 

- Umowa zawarta ze schroniskiem nie reguluje kwestii prowadzenia wolontariatu. Pan Bogdan Lauryn prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z zawartą umową, odłowione psy znajdują się w dyspozycji Schroniska i Miasto nie może narzucać prowadzącemu schronisko sposobu prowadzenia tej działalności, o ile działania te zgodne są z obowiązującym prawem i obowiązującą umową. Należy podkreślić fakt, że Schronisko Sianożęć posiada wszelkie zezwolenia i decyzje na jego prowadzenie, wydane zarówno przez Prezydenta Miasta jak i Powiatowego Lekarza Weterynarii. Kontrole w schronisku, prowadzone przez nadzorujący schronisko Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, odbywają się raz na kwartał. Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w dobrostanie zwierząt przebywających w schronisku. Ponadto, schronisko jest obiektem kontroli Powiatowego Lekarza Weterynarii, który jak wynika z uzyskanych informacji, również nie stwierdził nieprawidłowości - poinformował Czesław Renkiewicz.

 

- Jednocześnie chciałbym zaprosić za Pani pośrednictwem Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat i innych wolontariuszy do działań na rzecz promocji adopcji zwierząt znajdujących się w Schronisku poprzez prowadzenie promocji adopcji np. poprzez stronę internetową lub media społecznościowe. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach może dostarczyć wskazanym wolontariuszom zdjęcia psów, które aktualnie przebywają w Schronisku w celu prowadzenia przez nich działań promujących adopcję. Ponadto informuję, że w dniu 1 lipca 2021 r. o godzinie 15:30 odbędzie się spotkanie w Schronisku z udziałem wszystkich chętnych Radnych - czytamy w odpowiedzi do interpelacji.

1 Komentarzy

Adrian

24/06/2021

1. Oferta Pana Bogdana Lauryna była jedyną ofertą, gdyz miasto (kto konkretnie ?) tak sformułowało warunki przetargu, że ofertę mogła złożyć jedna osoba.
2. Zamiast schroniska "Sanożeć" prowadzenie adopcji, które należy do jego obowiązków, niech prowadzi radna która złożyła interpelację.

Arogancja i cynizm Czesława Renkiewicza osiągnęła w tej kadencji niespotykany poziom.

Dodaj komentarz