Związek Gmin o przebiegu trasy Via Carpatia

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, DK8 i DK65

Swoje stanowisko w sprawie modernizacji dróg na odcinku DK 8 oraz DK 65 wyraził Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

 

Gminy stowarzyszone w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego dostrzegają przyspieszenie w budowie i modernizacji dróg w północno-wschodniej części Polski. Jednak zauważają pewne niedoskonałości polegające na braku drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Augustów, oraz Białystok – Ełk, który może spowodować wykluczenie społeczne znacznej części województwa podlaskiego. Doprowadzi to do pogłębiania niekorzystnych zjawisk społecznych, dyskryminując, wręcz pozbawiając rozwoju słabsze ośrodki gminne. Ograniczy to na wiele dziesięcioleci potencjał inwestycyjny, który uzależniony jest od dobrze zaprojektowanej siatki dróg ekspresowych. Docelowy układ sieci drogowej w północno-wschodniej Polsce powinien obejmować zarówno modernizację drogi na odcinku Białystok – Augustów oraz DK nr 65 jak i drogę ekspresową S16 jako połączenie z drogą S7, S61 i S 19. Droga krajowa nr 8 będzie miała ogromne znaczenie dla rozwoju miasta Białystok jako stolicy województwa. Miasto wojewódzkie powinno mieć nieograniczony dostęp komunikacyjny. Przebieg trasy, w wariancie 2+2, pozwoli na swobodny przepływ osób do stolicy województwa oraz mieszkańcom Białegostoku i okolic, na bezpieczne dotarcie do terenów uzdrowiskowych i wypoczynkowych Augustowa i okolic. 

 

Istnieje ogromna potrzeba uzupełnienia sieci dróg ekspresowych w postaci połączenia drogą po śladzie obecnej DK 8 łączącej Białystok – Augustów. Zasadne jest oczekiwanie, aby DK 8 włączono do dróg ekspresowych, gdyż jest ona obecnie jedną z głównych arterii komunikacyjnych naszego kraju łączącą Polskę i kraje bałtyckie. Istotnym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest duże natężenie ruchu, gdzie znaczną część stanowią samochody ciężarowe. 

 

Związek popiera również modernizację odcinka drogi Białystok – Ełk, który zapewni ciągłość dla szlaku komunikacyjnego tzw. Via Carpatia w rejonie obecnej drogi krajowej nr 65. Nie do zaakceptowania są warianty alternatywne proponowane przez organizacje ekologiczne, które optują za całkowitym ominięciem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Proponowany przez ekologów wariant oznaczałby, że Białystok nie zyskałby ekspresowego połączenia z północno-wschodnim krańcem Polski czyli z Suwałkami oraz Olsztynem. 

 

Uważamy, że nie ma sprzeczności pomiędzy modernizacją DK 8 i DK 65. Budowa dróg ma służyć mieszkańcom województwa co oznacza nowe warunki dla rozwoju i uwolnienia potencjału drzemiącego w północnej części województwa podlaskiego.  Należy podkreślić, iż wybierając określony wariant drogi, nie można patrzeć tylko na aspekt środowiskowy, oceniane są także kryteria społeczne, funkcjonalne, techniczne i finansowe. Związek wyraża opinię, iż zachowanie dotychczasowych przebiegów dróg krajowych w regionie, z ich oczekiwaną rozbudową, w sposób optymalny zabezpieczy interesy zarówno okolicznych mieszańców, przewoźników w tym również przewoźników w ruchu międzynarodowym, jak też nie spowoduje uszczerbku dla przyrodniczych, cennych walorów regionu. 

 

Grzegorz Jakuć Przewodniczący Zarządu ZGWWP 
 

1 Komentarzy

Dodaj komentarz