Zespół Szkół w Dowspudzie z nowym sprzętem

Do Technikum w Zespole Szkół w Dowspudzie trafiło 7 laptopów

Do Technikum w Zespole Szkół w Dowspudzie trafiło 7 laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.

 

W związku z zawartą umową o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”, pomiędzy Wojewodą Podlaskim reprezentowanym przez Podlaskiego Kuratora Oświaty a Powiatem Suwalskim, do Technikum w Zespole Szkół w Dowspudzie trafiło 7 laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.

 

Całkowity koszt zadania to 17.500,00 zł, z czego dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 14.000,00 zł, natomiast wkład własny Powiatu Suwalskiego 3.500,00 zł. Zakup laptopów ułatwi uczniom i nauczycielom realizację aktualnie odbywającego się kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Dodaj komentarz