Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Ponad 40 nauczycieli otrzymało nagrody Prezydenta Miasta Suwałk

 

Uroczysta Gala z okazji miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w piątek (13.10) w Suwalskim Ośrodku Kultury.

 

Władze samorządowe i państwowe, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, przedstawiciele publicznych i niepublicznych placówek i jednostek oświatowych, nauczyciele i pracownicy oświaty oraz emerytowani nauczyciele uczestniczyli dziś w obchodach Dnia Edukacji Narodowej. W Suwalskim Ośrodku Kultury ponad 40 nauczycieli otrzymało z tej okazji nagrody Prezydenta Miasta Suwałk. Były okolicznościowe przemówienia, podziękowania za trud wychowania uczniów i kwiaty.

– W Dniu Edukacji Narodowej spotykamy się by podziękować obecnym i byłym nauczycielom oraz pracownikom placówek oświatowych za pracę i trud włożony w wychowanie suwalskich uczniów. Dziś chcę Państwu podziękować za  codzienne zaangażowanie i cierpliwość, nieustanne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętne jej przekazywanie. To Państwo są, zaraz po rodzicach uczniów, osobami mającymi największy wpływ na kształtowanie osobowości i systemu wartości suwalskich dzieci i młodzieży. Dlatego Państwa misja jest tak ważna, a zarazem odpowiedzialna, wymaga poświęcenia, cierpliwości ogromnej pracy – mówił Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Rok szkolny 2023/2024 rozpoczęło 1232 nauczycieli oraz 488 pracowników administracji i obsługi. Wszyscy zajmują się edukacją i wychowaniem 11994 uczniów. Według stanu na dzień 30.09.2023 r. wydatki poniesione na oświatę w 2023 roku stanowią kwotę 135.402.415,50 zł z tego wydatki bieżące wyniosły 134.997.992,23 zł, natomiast wydatki inwestycyjne kształtują się na poziomie 404.423,27 zł.

- To bardzo ważny dzień, ponieważ musimy mieć świadomość, że cała społeczność skupiona wokół naszych szkół - i nauczyciele i pracownicy administracji obsługi - to prawie 2000 osób. Także to potężny zakład pracy, potężna fabryka, gdybyśmy porównali to do jakichś obiektów przemysłowych. Ale przede wszystkim jest to kształcenie przyszłych obywateli i mieszkańców Suwałk. Wiemy o tym, że im lepiej będzie się to odbywało w szkołach, tym łatwiej potem będzie tym ludziom pracować na rzecz lokalnej społeczności i odnaleźć się w tych dosyć ciężkich czasach - mówił Roman Rynkowski, zastępca prezydenta Suwałk.

Po uroczystej gali odbył się spektakl-improwizacja z udziałem publiczności.

 

Dodaj komentarz