30 - lecie Przedszkola nr 6 w Suwałkach

 oficjalne uroczystości związane z jubileuszem 30-lecia powstania Przedszkola nr 6

We wtorek 15. czerwca odbyły się oficjalne uroczystości związane z jubileuszem 30-lecia powstania Przedszkola nr 6 w Suwałkach. 

 

Placówka rozpoczęła swoją działalność 1 kwietnia 1991 r. jako Przedszkole nr 20 w Suwałkach. Funkcję pierwszego dyrektora pełniła Wiesława Szleszyńska. Od września 1991 r. przez 28 lat funkcję tą pełniła Alicja Butkiewicz. Aktualnie od 1 września 2019 r. Dyrektorem Przedszkola jest Iwona Łazarska. W 2001 r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach, oficjalnie zmieniono jego numer i ostatecznie jest „Przedszkolem nr 6 w Suwałkach”.

 

15 czerwca br. miały miejsce oficjalne uroczystości związane z Jubileuszem. Wśród zaproszonych gości byli: Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, Roman Waldemar Rynkowski, zastępca prezydenta oraz Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach.

 

Występy artystyczne dzieci poprzedziły okolicznościowe przemówienia gości: reprezentanta Podlaskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Suwałk, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach, Dyrektorów przedszkoli i szkół oraz Rodziców. Na ręce Dyrektor Iwony Łazarskiej Prezydent Renkiewicz przekazał czek o wartości 10.000 zł, z przeznaczeniem na potrzeby funkcjonowania Przedszkola.

 

W swoim wystąpieniu Prezydent podkreślił ważną funkcję edukacyjną przedszkola, które mieści się przy jednej z bardziej licznych populacyjnie ulic miasta –Alfreda Wierusza-Kowalskiego. Podziękował za trud, pracę, zaangażowanie w wychowanie najmłodszych pokoleń Suwalczan. Zwrócił uwagę, że większość zawirowań w edukacji Przedszkole przeszło bez szwanku, z racji niezmienności Dyrektora – p. Butkiewicz. Jest to placówka sukcesów, kształtujących nowe pokolenie. Dzięki ogromowi pracy, wszystkie zadania są wykonywane celująco. Podziękował Rodzicom za wsparcie i pomoc, które są szczególnie ważne w dobrym funkcjonowaniu placówki. Dzieciom życzył beztroskiego dzieciństwa i wielu uśmiechów.

 

Foto: UM Suwałki

Dodaj komentarz