Konkurs dla najmłodszych "bezpieczne ferie"

Komenda Miejska Policji w Suwałkach ogłosiła konkurs plastyczny ,,BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2021"

Komenda Miejska Policji w Suwałkach ogłosiła konkurs plastyczny ,,BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2021". Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III mogą przesyłać prace plastyczne, przedstawiające bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych.

 

Praca konkursowa  powinna być wykonana dowolną techniką, na przykład: farbami, kredkami, mazakami, grafiką komputerową. Temat pracy plastycznej ma nawiązywać do tego w jaki sposób uczestnik spędza bezpiecznie wolny czas zimowy, podczas zabaw na śniegu z daleka od dróg i zbiorników wodnych. Projekt zgłoszony do konkursu zostanie oceniony przez komisję konkursową. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom. 

 

Prace konkursowe wraz z załącznikiem dostępnym na stronie internetowej http://suwalki.policja.gov.pl/ należy przesłać na adres: [email protected] do dnia 13 stycznia 2021 roku. Więcej informacji w Regulaminie Konkursu „Bezpieczne ferie zimowe 2021”, znajdującym się na stronie http://suwalki.policja.gov.pl/. Koordynatorem konkursu z ramienia Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach jest mgr Anna Niewiadomska Specjalista Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii, Wydział Prewencji telefon 47 714 1452.

Dodaj komentarz