Debatowali jak wykorzystać Fundusze Europejskie dla Podlaskiego

dotacje z programu regionalnego: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

 

Dyskusją w Suwalskim Ośrodku Kultury rozpoczął się we wtorek (12.09) cykl spotkań na temat dotacji z nowego programu regionalnego: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Łączna pula środków, jaką dysponują władze województwa podlaskiego to 1,3 miliarda euro.

 

Przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów oraz innych podmiotów zainteresowanych otrzymaniem unijnego dofinansowania spotkali się dziś w Suwalskim Ośrodku Kultury, gdzie odbyło się pierwsze z zaplanowanego na całe województwo podlaskie cyklu spotkań  nt. dotacji z nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Dziś w sali SOK, specjaliści z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku wyjaśnili jak będą wyglądały najbliższe nabory projektów.

 

Łączna pula środków, jaką dysponują władze województwa podlaskiego to 1,3 miliarda euro. Jak tłumaczyli podczas spotkania, tematyka i formy pomocy są bardzo różnorodne i szerokie. W dużym skrócie mogę powiedzieć, że zaprojektowane zostało wsparcie m.in. na rozwój przedsiębiorczości, badania i innowacje w firmach, efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii czy działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Władze wojewódzkie chcą też inwestować w transport bezemisyjny, infrastrukturę edukacyjną, społeczną, zdrowotną oraz ochronę dziedzictwa kulturowego. Innym ważnym aspektem mają być inwestycje w ludzi, koncentrujące się m.in. na aktywizacji bezrobotnych, ubogich czy wsparciu zawodowym osób młodych. Program zakłada także pomoc dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie potrzebującym opieki długoterminowej czy realizację programów zdrowotnych. 

 

Obecny na spotkaniu Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk przyznał, że miasto już od dłuższego czasu przygotowuje się do nowej perspektywy unijnej. Przygotowane są zintegrowane inwestycje terytorialne we współpracy z Gminą Suwałki. Gotowe są też programy oraz strategie, a teraz władze miasta czekają na  nabory wniosków. Jednym z większych działań, jakie chcą zrealizować władze miasta to doprowadzenie do samowystarczalności energetycznej Suwałk. 

- Mamy swój program zamierzeń, mamy opracowaną Strategię Rozwoju Miasta do roku 2030. W tej chwili opracowujemy wraz z Gminą Suwałki Strategię Rozwoju Ponadlokalnego. Na ostatnim etapie opracowywania jest Gminny Program Rewitalizacji. Z tych wszystkich dokumentów wynika, jakie są nasze zamierzenia rozwojowe i inwestycyjne na najbliższe lata. Z Gminą Suwałki tworzymy również w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego zintegrowane inwestycje terytorialne. Złożyliśmy już fiszki projektów w ramach tego ZIT-u. To jest 30 mln 800 tys. euro dla Suwałk i dla gminy Suwałki. Tylko to są środki znaczone, zaszufladkowane, a wobec tego my nie zawsze jesteśmy z tego zadowoleni. Jest dużo takich szczegółów, niuansów, które trzeba uwzględniać. To dodatkowo komplikuje i nie ma takiej dowolności jak chociażby przy Polskim Ładzie. Tutaj dużo jest procedur i szczegółów ważnych, żeby te środki otrzymać. Ostatnio zgłosiłem temat do zastanowienia dla władz województwa podlaskiego pod nazwą "Samowystarczalne Energetycznie Suwałki". Chcemy dodatkowo rozwijać ten projekt, nie wiem jak to zostanie przyjęte i jakie będą źródła finansowania. Inny przykład to poprawa układu transportowego Miasta Suwałki i tutaj też jest zawarty kontrakt programowy między władzami województwa podlaskiego i rządem. Wiemy, że tam nie ma możliwości finansowania rozwoju dróg wojewódzkich w miastach grodzkich. Ja zgłosiłem żeby wpisać do kontraktu programowego przedłużenie ulicy Tysiąclecia Litwy - mówił Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

 Kolejne spotkania odbędą się: 14 września w Białowieży, 19 września w Łomży i 27 września w Białymstoku.

1 Komentarzy

Dodaj komentarz