Wsparcie dla bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami w Augustowie

Pomoc w powrocie na rynek pracy w Augustowie

W Augustowie ludzie starsi, chorzy i bezrobotni otrzymają pomoc w powrocie na rynek pracy i wsparcie asystentów w codziennych czynnościach.

 

Miasto otrzymało dofinansowanie z funduszy europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP). Działania zostaną przeprowadzone na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kanał Augustowski”. Pierwszy projekt zrealizują dwie organizacje pozarządowe - Stowarzyszenie Wiejskie Po Drabinie oraz Forum Rozwoju Regionalnego Polska-Wschodnia. Przedsięwzięcie będzie prowadzone do końca 2021 roku, a polegać będzie na wsparciu osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, powyżej 50. roku życia w odnalezieniu się na rynku pracy. Dotacja wyniesie blisko 100 tys. zł, a wartość 120 tys. zł.

 

Kolejne dwa projekty przeprowadzi Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie. Będzie aktywizować uczestników Centrum Integracji Społecznej w Augustowie w ramach pracowni gastronomicznej oraz pracowni usługowej. Uczestnicy zostaną objęci wsparciem psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty ds. uzależnień, instruktora pracowni zawodowych, opiekuna – animatora zajęć CIS. Odbędą się szkolenia i praktyki zawodowe, by po ukończeniu projektu jego uczestnicy znaleźli zatrudnienie na rynku pracy Te dwa projekty kosztują 1,6 mln zł, a dofinansowanie wyniesie 1,3 mln zł.

 

- Dzięki funduszom unijnym możemy pomóc osobom, które z różnych powodów nie odnajdują się na rynku pracy. Są bierne zawodowo albo po prostu nie mogą znaleźć pracy. Przebyte kursy i pomoc ekspertów wzmocni ich wiarę we własne możliwości, a to przełoży się na motywację do podjęcia zatrudnienia - przekazał Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.   

Dodaj komentarz