VI Otwarte Zawody Strzeleckie w Augustowie

 VI Otwarte Zawody Strzeleckie z okazji Święta Straży Granicznej

Na strzelnicy w Klonownicy koło Augustowa odbyły się w minionym tygodniu VI Otwarte Zawody Strzeleckie z okazji Święta Straży Granicznej.

 

Zawody, które odbyły się 12 maja 2022 r.  zostały zorganizowane z okazji Święta Straży Granicznej przez Starostę Augustowskiego, Augustowski Klub Strzelecki Krechowiak i Komendanta Placówki Straży Granicznej w Augustowie. Do udziału w zawodach zgłosiło się 11 drużyn z zakładów pracy, instytucji i jednostek służb mundurowych powiatu augustowskiego oraz żołnierze z jednostki wojskowej z Suwałk. Uczestnicy zawodów rywalizowali w strzelaniu z broni krótkiej i długiej z tzw. bocznym zapłonem. W skład każdej drużyny wchodziły dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Drużynowo rywalizacja przebiegała w dwóch kategoriach: służb mundurowych i pozostałych niemundurowych. Natomiast indywidualnie oceniano uczestników w 4 kategoriach:  w pistolecie sportowym kobiety i  mężczyźni oraz w karabinie sportowym kobiety i mężczyźni.

 

W wyniku rywalizacji drużynowej w kategorii służb mundurowych kolejność miejsc przedstawiała się następująco: 1 miejsce - 14 Suwalski Pułk Przeciwpancerny im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2 miejsce - Nadleśnictwo Szczebra, 3 miejsce - Nadleśnictwo Augustów. Placówki SG w Augustowie i Lipsku zajęły odpowiednio 4 i 5. Natomiast wśród drużyn niemundurowych: pierwsze miejsce wywalczyła drużyna Starostwa Powiatowego w Augustowie, drugie zajął Urząd Skarbowy w Augustowie, a trzecie – Brunswick Marine Augustów.

 

W pistolecie sportowym pierwsze miejsce zdobyła funkcjonariuszka Placówki SG w Augustowie – kpt. SG Jolanta KROPIEWNICKA, natomiast w kategorii mężczyzn – 3 miejsce zajął funkcjonariusz z Placówki SG w Lipsku – st.chor.szt. SG Jacek JABŁOŃSKI. W rywalizacji w strzelaniu z karabinka sportowego zarówno w kategorii mężczyzn, jak i w kategorii kobiet triumfowali pracownicy Urzędu Skarbowego w Augustowie. 

 

Celem zawodów poza upamiętnieniem 31 rocznicy powołania do życia Straży Granicznej była także popularyzacja strzelectwa sportowego wśród pracowników zakładów pracy działających na terenie powiatu augustowskiego oraz doskonalenie umiejętności  strzeleckich wśród tych, którzy z bronią mają do czynienia.

 

Źródło: POSG

Dodaj komentarz