Umowy na remonty dróg podpisane

Zarząd Powiatu w Suwałkach podpisał umowy na realizację dwóch inwestycji

 

Zarząd Powiatu w Suwałkach podpisał w ostatnich dniach umowy na realizację dwóch inwestycji. Chodzi o remonty odcinków dróg powiatowych Filipów – Przerośl – granica województwa oraz Bakałarzewo - Raczki.

 

Zarząd Powiatu reprezentowany przez Starostę Suwalskiego Witolda Kowalewskiego i Wicestarostę Artura Łuniewskiego podpisał umowę na realizację inwestycji pn. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1092B Filipów – Przerośl – granica województwa. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, obejmujące wykonanie remontu drogi powiatowej, polegające między innymi na wykonaniu nawierzchni jezdni dla obciążenia drugiej kategorii ruchu drogowego. Inwestycja współfinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Gminę Filipów.


Wartość inwestycji zakontraktowano na 1 403 889 zł. Wykonawcą robót będzie Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. Inwestycja powinna zostać wykonana w ciągu 300 dni od podpisania umowy.

 

Druga umowa podpisana została na realizację inwestycji pn. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1120B Bakałarzewo - Raczki. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, obejmujące wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1120B Bakałarzewo – Raczki w km 9+390 – 11+390, polegające między innymi na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego. Inwestycja współfinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Gminę Raczki.


Wartość inwestycji zakontraktowano na 1 371 116 zł. Wykonawcą robót będzie EKODROM Sp. z o.o. Inwestycja powinna zostać wykonana w ciągu 300 dni od podpisania umowy.

 

Dodaj komentarz