Trzy świetlice środowiskowe powstały w gminie Suwałki

Świetlice środowiskowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach

Gmina Suwałki i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach informują, iż z dniem 1 marca 2021 r. działalność rozpoczną trzy świetlice środowiskowe w Płocicznie-Tartak, Przebrodzie i Nowej Wsi.

 

Zajęcia w świetlicach są nieodpłatne i będą trwały do 28 lutego 2022 roku. Świetlice będą świadczyć 45 zrekrutowanym już uczestnikom następujące formy wsparcia:  pomoc w nauce, organizacja  czasu  wolnego,  zabawa oraz  rozwój zainteresowań, opieka i wychowanie. Wsparcie opiekuńczo – wychowawcze będzie realizowane przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00 – 19.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Świetlice utworzone zostały w ramach projektu pn. „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz