Spotkanie informacyjne na temat dofinansowania usług rozwojowych

Spotkanie informacyjne na temat dofinansowania usług rozwojowych

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji własnych oraz pracowników mogą udać się na spotkanie informacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku serdecznie zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji swoich i pracowników na spotkanie informacyjne pt. „Wspieranie rozwoju pracodawców i pracowników sektora MŚP w województwie podlaskim."

Spotkanie odbędzie się 31. stycznia 2020 r., w godz. 10.30 – 13.00, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałki, ul. Kościuszki 71A, sala konferencyjna.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się:

  • jakie rodzaje wsparcia można uzyskać w ramach projektu „Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim,"
  • jakie są warunki dofinansowania usług rozwojowych,
  • jak wypełnić dokumenty zgłoszeniowe do projektu,
  • w jaki sposób realizowana i rozliczana jest umowa z przedsiębiorcą.


W trakcie spotkanie będzie można również skorzystać z konsultacji w zakresie funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych oraz ewentualnej pomocy doradczej w wyborze usług szkoleniowych.

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu przyjmujemy do dnia 30.01.2020 r. osobiście, telefonicznie lub mailowo: Suwałki – tel. (87) 565 11 55 i (87) 566 66 01 lub biwusu@wup.wrotapodlasia.pl

Dodaj komentarz