20 mln zł na modernizację ciepłowni w Augustowie

Umowa na budowę kotłowni bazującej na produkcji energii ze spalania biomasy

Umowę na budowę kotłowni bazującej na produkcji energii ze spalania biomasy podpisano w piątek (12.02) w siedzibie MPEC „GIGA” Sp. z o.o w Augustowie.

 

Rosnące od lat koszty praw do emisji C02 nie pozostawały bez wpływu na koszty ciepła dla mieszkańców. Aby zapobiec dalszym, drastycznym wzrostom kosztów energii Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk już na początku swojej kadencji zdecydował o poważnej modernizacji augustowskiej ciepłowni. - Nie możemy bezczynnie patrzeć na wzrosty kosztów. Ciepłownia pracuje dla ludzi, dostarcza relatywnie czystą energię. Musimy dbać o to, aby koszty były na akceptowalnym poziomie. Ja, jako burmistrz, nie mogę patrzeć z założonymi rękami na ciągły wzrost kosztów emisji dwutlenku węgla. Dlatego już na początku kadencji zdecydowałem o budowie dodatkowego kotła zasilanego biomasą, który pozwoli nam uniknąć drastycznych wzrostów kosztu energii w najbliższych latach – wyjaśnia Burmistrz Augustowa.

 

W ostatni piątek, 12 lutego w siedzibie MPEC „GIGA” Sp. z o.o. Prezes Zarządu Artur Sofiński podpisał umowę na budowę kotłowni bazującej na produkcji energii ze spalania biomasy z wyłonionym w przetargu wykonawcą. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm: E. Energija Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i UAB Energijos Taupymo Centras Pramones Litwa (członek konsorcjum). W spotkaniu zakończonym podpisaniem umowy uczestniczyli również Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk oraz Skarbnik Augustowa Sławomir Sieczkowski.

 

W Augustowie powstanie nowoczesny kocioł opalany biomasą o mocy cieplnej 8,0MW wraz z ekonomizerem suchym oraz kondensacyjnym, układem magazynowania i podawania paliwa, odprowadzeniem spalin i odpopielaniem oraz kompletną instalacją technologiczno-hydrauliczną. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do powietrza. Zapewni też lepszą efektywność energetyczną naszej ciepłowni. Dzięki pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, ciepłownia będzie ponosić niższe koszty opłat za prawa do emisji CO2. Pozwoli to uniknąć drastycznych wzrostów cen ciepła. Inwestycja jest zakrojona na szeroką skalę, ale powinna zakończyć się w grudniu 2022 roku.

 

- Nasz cel jest jasny. Uniknięcie drastycznych wzrostów kosztu ciepła dla mieszkańców. Możemy oczywiście narzekać, że nikt nie zmodernizował ciepłowni wcześniej, 5, 10 czy 15 lat temu. W tym momencie to jednak nieważne. Musimy robić swoje. Najważniejsze, że nasz projekt wchodzi w kolejną fazę. Były już ekspertyzy i analizy. Potem wybór technologii. Pozyskanie ponad 7,5 milionów złotych dofinansowania. Dziś zawarliśmy umowę i ruszają prace. Cieszę się ogromnie. Nie jest żadną tajemnicą, że postawiłem sobie cel zakończenia tematu podczas jednej kadencji. Wielu nie wierzyło, że się uda, a zawarta dziś umowa pokazuje, że jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to zrealizujemy nasz plan – dodaje Burmistrz Karolczuk.

 

Dodaj komentarz