2 mln zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Środki na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Od poniedziałku (25.01) podlaskie gminy mogą ubiegać się o środki na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 

Wnioski będzie można składać od 25 stycznia do 26 lutego 2021 roku. Gminy otrzymają możliwość przekazania dotacji m.in. na zakup węży pożarniczych, latarek, hełmów, umundurowania, zestawów hydraulicznych, motopomp, wentylatorów oddymiających. Będzie możliwe również pokrycie kosztów remontu specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego oraz remontu lub zakupu pojazdów specjalistycznych (tj. samochodów pożarniczych, ratowniczo-gaśniczych). Do rozdysponowania opisane cele przeznaczono środki w wysokości 2 000 000 zł. Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Podlaskiego.

 

- Kolejny raz, jako samorząd województwa, przeznaczamy znaczne fundusze na wsparcie jednostek OSP z naszego regionu. Przekazujemy na ten cel 2 mln zł z budżetu województwa podlaskiego. To pieniądze, które pomogą w zakupie sprzętu pożarniczego, a także samochodów pożarniczych i ratowniczo-gaśniczych. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo naszym mieszkańcom. Nowy sprzęt przełoży się bowiem na sprawniejsze udzielanie pomocy przez strażaków – mówił Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

 

Wnioski będą oceniane biorąc pod uwagę szereg kryteriów, m.in. stopień zaangażowania danej jednostki OSP w akcjach ratowniczych na terenie gminy, jak też stopień wyposażenia jednostek OSP w sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Dzięki takiej pomocy finansowej, udzielanej z budżetu województwa podlaskiego, jednostki OSP będą lepiej przygotowane do swoich działań. Skróci się czas niezbędny do likwidacji zdarzeń, co w bezpośredni sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego. Wypełnione wnioski w wersji papierowej lub elektronicznej należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

 

  • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
  • Departament Infrastruktury i Transportu
  • ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok

 

Dodaj komentarz